Zgłoś uwagę

Szczegóły programu

mikroGRANTY ESK Wrocław 2016 to program współorganizacji projektów, w którym każdy może zrealizować swój pomysł na działania ze wszystkich dziedzin sztuki, animacji i edukacji kulturalnej, aktywizacji społecznej oraz wszystkie inne o charakterze kulturotwórczym.

Szczególnie ważne jest dla nas wsparcie mieszkańców i mieszkanek “debiutujących” w roli liderów/-ek, koordynatorów/-ek, animatorów/-ek, edukatorów/-ek, aktywistów/-ek w tworzeniu własnych, oddolnych inicjatyw. mikroGRANTY są nastawione na edukację i rozwój umiejętności związanych z aktywnym wpływem na rzecz społeczności lokalnej. 
Właśnie zakończyliśmy kwietniowy nabór pomysłów. Zgłosiliście aż 110 inicjatyw! Brawo Wy!

W najbliższych dniach 5 osobowa komisja będzie oceniała wasze projekty. Oto przed Wami skład jurorski:

Sławomir Czerwiński –  doktorant w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego Uniwersytetu Wrocławskiego. Obserwator przestrzeni miejskiej. Członek Zarządu Fundacji Ekopotencjał - Przestrzeń Możliwości, propagującej recykling oraz upcykling. Działacz społeczny mający na uwadze zrównoważony rozwój, jakość życia oraz ochronę środowiska. Realizator projektu „Eko–Art Punkt Maślice”, organizowanego w ramach 10. Edycji mikroGRANTÓW.

Joanna Morawiecka - absolwentka Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Badaczka polskiego środowiska filmowego. Pracowała w Polskim Radiu Wrocław, współpracowała z Programem I i II Polskiego Radia. Współpracuje ze Studiem Reportażu i Dokumentu PR, MWW Muzeum Współczesnym Wrocław. Prowadziła liczne warsztaty dziennikarskie, m. in. z tworzenia audycji dokumentalnych w ramach projektów ESK 2016 oraz Przeglądu Sztuki „Survival”. Obecnie prowadzi zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr. Współtworzy zespół Dziennikarzy Wędrownych. Mama Klary.

Tomasz Myszko – specjalista ds. komunikacji i marketingu, menadżer projektów kulturalnych i społecznik. Z Wrocławiem związany „od zawsze”. Od 2010 roku pracuje na stanowiskach związanych z komunikacją marketingową w sektorze prywatnym i publicznym. Brał udział w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Lider projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Działa w grupie „Przyjazny Tarnogaj”.

Joanna Wyrwa - tworzy, organizuje i koordynuje projekty z zakresu sztuki zaangażowanej we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. W ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie Edukacji Kulturalnej zrealizowała serię filmów dokumentalnych o rewitalizacji społecznej i miejskiej, inspirowanej i bazującej na sztuce i zaangażowaniu społecznym. Jedna z autorek i graficzek zinowego magazynu "71 zgłoś się". Eksperymentuje z przestrzeniami publicznymi i interaktywnymi instalacjami. Twórczyni i liderka Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie "Trampolina" oraz współtwórczyni firmy Rolling Stream. 

Krzysztof Ziental - historyk sztuki, zabytkoznawca, konserwacjoznawca, praktyk partycypacji. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat twórczości wrocławskich architektów: Krystyny i Mariana Barskich. Zainteresowania badawcze sytuuje wokół zagadnień powojennego modernizmu w Polsce oraz modernizmu w ogóle, a także renowacji i adaptacji zabytków. Współpracował z pracowniami konserwatorskimi koordynując badania oraz prace konserwatorskie (m.in. Dworzec Główny, Kościół św. Macieja); współautor prawie trzydziestu opracowań konserwatorskich. Urzędnik zajmujący się rewitalizacją (Kalisz 2014–2016) oraz partycypacją społeczną (Kalisz 2014–2016, Wrocław 2016–obecnie), także Plastyk Miejski (Kalisz 2016); koordynator kilkunastu procesów konsultacyjnych. Mąż jednej żony i tato dwójki dzieci.

Trzymamy kciuki za wszystkie pomysły!


W mikroGRANTACH mogą wziąć udział: pełnoletnie osoby fizyczne, nieformalne grupy osób fizycznych z dorosłym przedstawicielem, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe. W programie nie mogą wziąć udziału instytucje miejskie i regionalne.

Wspólnie z Wami współorganizujemy inicjatywy, które mają wymiar kulturalno-społeczny, więziotwórczy lub artystyczny, np. warsztaty, spotkania, wydarzenia, gry miejskie itp. Nie przyjmujemy do programu propozycji działań związanych z budową infrastruktury (takie pomysły można zgłaszać w ramach np. Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego).

Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla pojedynczego projektu to 5 000 zł brutto. Poza tą kwotą możecie liczyć na nasze wsparcie w sprawach, które będą dla Ciebie problematyczne, np. w działaniach administracyjnych, prawnych, logistycznych lub promocyjnych. 

Zwycięskie pomysły są wyłaniane na drodze konkursu. Formularz można znaleźć online pod adresem www.wroclaw.pl/mikrogranty, jest on aktywny tylko podczas trwania poszczególnych naborów. Inicjatywy ocenia komisja złożona z przedstawicieli/-ek różnych środowisk: animacyjnych, edukacyjnych, artystycznych i akademickich. W każdym naborze wybieranych jest dziesięć projektów. O realizacji dwóch z nich decydują wrocławianie i wrocławianki w specjalnym, internetowym głosowaniu.

Regulamin Programu i materiały pomocnicze, które przygotowałyśmy żeby rozjaśnić Wam niektóre sprawy, jest dostępny w zakładce „wyniki i dokumenty”.
Formularz do składania wniosków znajduje się na stronie www.wroclaw.pl/mikrogranty, jest on aktywny tylko podczas trwania poszczególnych naborów.
 

Ogólnie o programie „mikroGRANTY ESK 2016″
Od 2014 roku zrealizowaliśmy wspólnie z mieszkańcami już ponad 100 projektów (2014: 12 + 2015: 50 + 2016: 52). W 2015 roku w projektach uczestniczyło 5176 osób, których realizacje oglądało 25 742 widzów.


W 2016 roku ustanowiliśmy dwa rekordy: w styczniowym naborze zgłoszono aż 198 pomysłów, w głosowaniu internetowym na zwycięski projekt oddano 1871 głosów. Tylko w 2016 roku w głosowaniach internetowych na projekty oddano: 14 936 głosów. Projekty w większości składane są przez osoby fizyczne i grupy nieformalne, w 2016 roku na 328 wniosków, aż 268 złożyły osoby fizyczne i grupy nieformalne

Wrocławianie, którzy działają z pomocą Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016:

Zmieniają swoją najbliższą okolicę. Na przykład Radek Michalski i sąsiedzka ekipa tworzą Kino Plenerowe przy ulicy Kruczej; sąsiedzka ekipa z Oporowa pod wodzą Natalii Bańdo działają w Parku Mamuta – wymyślili tam Osiedlowe Laboratorium Przyrody. Marcin Rosiński wraz ze Stowarzyszeniem Żółty Parasol zrealizowali Zieloną Czytelnię w Parku Tołpy, a Dorota Wojtanowicz przy wsparciu Fundacji Opieka i Troska, ratuje pszczoły na Psim Polu.

Podejmują tematy które są dla nich ważne, w których są ekspertami i dzielą się swoją wiedzą. Na przykład Michał –inżynier, na co dzień pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym a we współpracy z ESK 2016 stworzył edukacyjną grę fabularną o wodzie; Zenek Jasyk z grupy nieformalnej Open Mind zorganizował dla dzieci ze świetlic środowiskowych warsztaty edukacyjne o mowie nienawiści "Piękna mowa, piękna przestrzeń".

Pokazują kulturę w niecodziennych odsłonach: Na przykład przy projektach "Wrocław Strona po Stronie” –literatura na spacerze po Wrocławiu, "Zaproś teatr pod swój dach” – spektakl w Twoim domu; "Lalkomat” – teatr formy dla dorosłych / lalki nie tylko dla dzieci; fotografia w służbie lokalnej społeczności – „Trójkąt w kadrze” i „MojeFOTOCZENIE"

Dokumentują Wrocław, przywracają historię. Zaczęło się od "Wrocław, pamiętam że…" i zdjęć Witolda Romera, a teraz powstają "Pamiętnik ulicy Przodowników Pracy”, pod wodzą Gabriela L. Kamińskiego, "Gwiazdozbiór wspomnień" grupy Plotkojady; "Przejście przez piekarnię" Magdaleny Zambrzyckiej, "Wroc&Roll" Michała Stenzela oraz "Szepczący tłum" Pawła Gulcza.

mikroGRANTY ESK 2016 to Program Współorganizacji Projektów, dzięki któremu każdy może zrealizować swój pomysł na działanie kulturalne, społeczne czy edukacyjne w ramach Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016. Do współpracy zapraszamy wszystkich aktywnych mieszkańców Wrocławia – osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe.

Projekty wyłaniane są na drodze konkursu. Formularze można znaleźć online pod adresem www.wroclaw.pl/mikrogranty. Nadesłane wnioski ocenia komisja złożona z przedstawicieli różnych środowisk: animatorów, edukatorów, artystów i badaczy. W każdym naborze wybieranych jest dziesięć projektów. O realizacji dwóch z nich decydują Wrocławianie w specjalnym, internetowym głosowaniu.

Przyjrzyjcie się swojej najbliższej okolicy, zaraźcie swoim pomysłem sąsiadów, znajomych i przyjaciół. Możecie  realizować koncepcje w grupie lub samodzielnie. Stwórzcie własną „przestrzeń dla piękna” i zostańcie lokalnymi bohaterami!

Projekty produkowane są wspólnie przez pomysłodawców i Biuro Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W ramach współrealizacji staramy się wspierać mieszkańców, animatorów i artystów poprzez zapewnienie pomocy administracyjnej, prawnej, logistycznej czy promocyjnej.

W 2014 r. zrealizowano dwie, a w 2015 r. pięć edycji Programu, co daje 60 projektów wymyślonych i zrealizowanych przez mieszkańców dla mieszkańców Wrocławia. W październiku 2015 r. przygotowaliśmy specjalną edycję Programu skierowaną do wrocławskich artystów. Dzięki temu lokalni twórcy  mieli okazję zaprezentowania swojego dorobku lokalnych szerokiemu gronu odbiorców, także zagranicznych.

W 2016 r. zrealizowaliśmy kolejne 52 inicjatywy. 

Regulamin Programu dostępny jest na naszej stronie w zakładce „Wyniki i dokumenty”. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Formularz do składania wniosków znajduje się na stronie www.wroclaw.pl/mikrogranty, jest on aktywny tylko podczas trwania poszczególnych naborów). 

 

IMG_0016 IMG_0018 IMG_0033 IMG_0040 IMG_0054 IMG_0063 IMG_0067 IMG_0070 IMG_0075 IMG_0094 IMG_0097 IMG_0098 IMG_0112 IMG_0117 IMG_9971 IMG_9979 IMG_9987 IMG_9994 IMG_0004 IMG_0006 IMG_0012

ROK 2016 I POPRZEDNIE…
Wrocławianie i wrocławianki, którzy działali z naszą pomocą w roku 2016 zmieniali swoją najbliższą okolicę, podejmowali tematy, które były dla nich ważne, w których są ekspertami/-ki, dokumentowali/-ły Wrocław i przywracali/-ły historię pokazując kulturę w niecodziennych odsłonach.

Poniżej znajdziecie garść statystyk, prezentujących rok 2016: 

Liczba złożonych wniosków: 474

Liczba jurorów: 20

Liczba zrealizowanych projektów: 52

Liczba zrealizowanych działań w ramach projektów: 225

Liczba osób realizujących projekty: 662

Liczba widzów: 14027

Liczba godzin konsultacji i spotkań informacyjnych: 110

Liczba wyjazdów zespołu na projekty: 99

Od 2014 roku zrealizowaliśmy wspólnie z mieszkańcami już ponad 100 projektów (2014: 12 + 2015: 50 + 2016: 52). W 2015 roku w projektach uczestniczyło 5176 osób, których realizacje oglądało 25 742 widzów.

W 2016 roku wspólnie ustanowiliśmy dwa rekordy: w styczniowym naborze zgłosiliście aż 198 pomysłów, w głosowaniu internetowym na zwycięski projekt oddaliście 1871 głosów. Tylko w 2016 roku w głosowaniach internetowych na projekty oddaliście: 14 936 głosów. Pomysły przesyłały do nas głównie osoby fizyczne i grupy nieformalne, w 2016 roku na 328 wniosków, aż 268 pochodziło od osób fizycznych i grupy nieformalnych

Wrocławianie i wrocławianki, którzy działali z pomocą Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016:

Zmieniali/-y swoją najbliższą okolicę. Na przykład Radek Michalski i sąsiedzka ekipa stworzyli Kino Plenerowe przy ulicy Kruczej; sąsiedzka ekipa z Oporowa pod wodzą Natalii Bańdo działała w Parku Mamuta – wymyślili tam Osiedlowe Laboratorium Przyrody. Marcin Rosiński wraz ze Stowarzyszeniem Żółty Parasol zrealizowali Zieloną Czytelnię w Parku Tołpy, a Dorota Wojtanowicz przy wsparciu Fundacji Opieka i Troska, ratowała pszczoły na Psim Polu.

Podejmowali/-y tematy które są dla nich ważne, w których są ekspertami i dzielą się swoją wiedzą. Na przykład Michał –inżynier, na co dzień pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym a we współpracy z ESK 2016 stworzył edukacyjną grę fabularną o wodzie; Zenek Jasyk z grupy nieformalnej Open Mind zorganizował dla dzieci ze świetlic środowiskowych warsztaty edukacyjne o mowie nienawiści "Piękna mowa, piękna przestrzeń".

Pokazali/-y kulturę w niecodziennych odsłonach: Na przykład przy projektach "Wrocław Strona po Stronie” –literatura na spacerze po Wrocławiu, "Zaproś teatr pod swój dach” – spektakl w Twoim domu; "Lalkomat” – teatr formy dla dorosłych / lalki nie tylko dla dzieci; fotografia w służbie lokalnej społeczności – „Trójkąt w kadrze” i „MojeFOTOCZENIE"

Dokumentowali/-y Wrocław, przywracając historię. Zaczęło się od "Wrocław, pamiętam że…" i zdjęć Witolda Romera, a teraz powstał "Pamiętnik ulicy Przodowników Pracy”, pod wodzą Gabriela L. Kamińskiego, "Gwiazdozbiór wspomnień" grupy Plotkojady; "Przejście przez piekarnię" Magdaleny Zambrzyckiej, "Wroc&Roll" Michała Stenzela oraz "Szepczący tłum" Pawła Gulcza.


mikroGRANTY ESK 2016
mikroGRANTY ESK 2016 to Program Współorganizacji Projektów, dzięki któremu każdy może zrealizować swój pomysł na działanie kulturalne, społeczne czy edukacyjne w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. W każdym wrocławianinie i wrocławiance drzemią niewykorzystane pokłady kreatywności. Jednak przekucie tego olbrzymiego potencjału obywatelskiego na realne działania wymaga wsparcia w postaci koordynacji działań, pomocy administracyjnej oraz logistycznej, jak również, choćby niewielkiego, zastrzyku gotówki. Właśnie tym potrzebom wychodzimy naprzeciw. 
Poniżej prezentujemy opisy projektów, które zostały zrealizowane w ramach poszczególnych edycji programu mikroGRANTÓW ESK 2016.


Projekty 2016- EDYCJA SPECJALNA "PODZIEL SIĘ ENERGIĄ"

Poniżej prezentujemy projkety wybrane w sierpniowej, specjalnej edycji mikroGRANTÓW ESK 2016, realizowanej pod hasłem "PODZIEL SIĘ ENERGIĄ", we współpracy oraz przy wsparciu firmy KOGENERACJA S.A. z grupy EDF. Bardzo dziękujemy za wszystkie nadesłane pomysły, było ich aż 73!

SitoOgród w MiserArt (278 pkt)
Propozycja grupy SitoOgrodnicy to cykl warsztatów z sitodruku podzielonych na dwie części. Przez październik do pracy zostaną zaproszeni bezdomni wrocławianie. W listopadzie przekażą nabyte przez siebie umiejętności grupie dzieci chętnych wziąć udział w zajęciach. W trakcie spotkań uczestnicy będą pracować nad plakatami i tkaninami drukowanymi we floralne wzory, inspirowane motywem idealnego ogrodu. Efekty warsztatów będziemy podziwiać na wernisażu prezentującym dzieła uczestników.

Wrocław. Kapsuła czasu (256 pkt)
Projekt jest podzielony na dwa etapy: pierwszy z nich do warsztaty dramatopisarskie skupione wokół zagadnienia przeszłości i przeszłości Wrocławia. Drugim etapem będzie prezentacja powstałych tekstów poprzez ich wyświetlenie na trzech elewacjach wrocławskich budynków, z których to uczestnicy wcześniej czerpali inspiracje.

Grabiszyn-Grabiszynek. W poszukiwaniu Ducha Dzielnicy (252 pkt)
Klub Realizatorów Filmowych przez miesiące październik i listopad zaprasza mieszkańców osiedla Grabiszyn-Grabiszynek, do wzięcia udziału w cyklu pięciu warsztatów kreatywnych, których celem będzie wspólne odkrywanie motywów charakterystycznych dla tej dzielnicy. Przed nami zajęciam.in.  z fotografii, plakatu, street artu i realizacji filmowej.

Masz wiadomość! Przyjdź! (251 pkt)
Stowarzyszenie Grupa z Pasją zaplanowało warsztatową jesień dla mieszkańców osiedli Strachocin, Swojczyce i Wojnów. W ramach zajęć w październiku i listopadzie powstaną tzw. „budki kontaktu”, wyplecione przez mieszkańców, które mają służyć do pozostawiania liścików, wiadomości, powiadomień etc. Ponadto przeprowadzone zostaną warsztaty architektoniczne, a cały cykl zwieńczy performance i piknik, który będzie niepowtarzalną okazją do integracji okolicznych mieszkańców.

Rzeźbimy posąg Neptuna na pl. Nowy Targ (246 pkt)
W październiku wrocławianie i wrocławianki wezmą udział we wspólnym rzeźbieniu glinianego pomniku Neptuna, w samym centrum miasta, na placu Nowy Targ. Oprócz tego mieszkańcy będą dzielić się z nami swoją wizją Neptuna. Powstałe prace zostaną rozwieszone na pl. Nowy Targ w trakcie czterodniowych warsztatów. Zajęcia zwieńczy krótki wykład o przeszłości placu.

Kot na Trójkącie (246 pkt)
W jeden z październikowych weekendów, zapraszamy na Przedmieście Oławskie wszystkich sympatyków czworonogów. W trakcie pikniku, odbywającego się w Pracowni na Komuny Paryskiej, dowiemy się jak pomagać bezdomnym zwierzakom w zimowe miesiące. Zbudujemy wspólnie budy dla kotów wolnożyjących oraz uszyjemy proste zabawki dla swoich domowych pupili.

Karłowice gotują (się)- kultura stołu (245 pkt)
Podczas cyklu warsztatów kulinarnych, uczestnicy pod okiem prowadzących przygotują posiłki złożone z rozmaitych dań w myśl obecnych trendów kulinarnych. Każde spotkanie zakończy wspólna biesiada sąsiedzka. Bez wątpienia wspólne pichcenie oraz biesiadowanie zachęca do snucia opowieści, wspomnień i stwarza okazję do integracji oraz zacieśniania sąsiedzkich więzi.

Na Księżu, czyli międzypokoleniowe warsztaty komputerowe (242 pkt)
Grupa Na Księżu zaprasza na międzypokoleniowe warsztaty komputerowe, w ramach których uczestnicy nauczą się prowadzić własną stronę internetową bądź blog, a co więcej posiądą podstawowe wiadomości z zakresu prawa autorskiego. Projekt jest skierowany w szczególności do osób starszych, mieszkańców osiedli Księże Małe oraz Wielkie. Stronę powstałą w ramach warsztatów, możecie zobaczyć TUTAJ.

ARISS w Salezie-  połączenie radiowe z astronautą przebywającym w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wraz z cyklem przygotowań edukacyjno-technicznych (241 pkt)
Pomysłodawcy projektu zapraszają na cykl kosmicznych warsztatów rozwijających wiedzę z zakresu astronomii, krótkofalarstwa oraz nauk ścisłych. W ramach zajęć można wziąć udział m.in. w warsztatach astrofizycznych, astrofotograficznych czy krótkofalarskich. Finałem projektu będzie nawiązanie połączenia z astronautą przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w trakcie którego będzie można zadać wszelkie nurtujące nas pytania- oczywiście natury naukowej.

Cztery zmysły to w sam raz (240 pkt)
Celem warsztatów jest przybliżenie perspektywy osób niewidomych za pomocą różnorakich doświadczeń. Uczestnicy dowiedzą się jak poznawać otaczający nas świat z wyłączeniem zmysłu wzroku, doświadczą różnych reakcji z jakimi spotykają się ludzie niewidomi i zbadają czy istnieją być może tematy zakazane bądź sformułowania, których należy unikać w rozmowie z osobą niewidomą? Zapraszamy wszystkich chętnych, a w szczególności nauczycieli.
Broszurę edukacyjną wypracowaną wraz z uczestnikami warsztatów, możecie pobrać TUTAJ.
 

MAMY RADOŚĆ- akademia jogi śmiechu dla mam (238 pkt)
Wszystkie mamy zapraszamy na cykl warsztatów z jogi śmiechu, rodzaju gimnastyki integralnej, fitnessu dla ciała, umysłu i ducha. W ramach zajęć dowiemy się jak ważny jest prawidłowy wdech, nauczymy się śmiechu na zawołanie, sposobu na wywołanie odprężającego śmiechu w chwilach stresu czy napięcia. Ostatnie spotkanie przygotuje uczestniczki do indywidualnej praktyki jogi śmiechu.

Przy filiżance kawy (236 pkt)

Fundacja Opieka i Torska zaprasza na kreatywne warsztaty ceramiczne w duetach dla mieszkańców Psiego Pola. W trakcie zajęć uczestnicy stworzą własne filiżanki i kubki, zaprojektują spersonalizowane wzory, które następnie wymalują. Prace zostaną wypalone w specjalnym piecu i gotowe do codziennego użycia. Na zakończenie spotkań wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni na wspólne spotkanie przy kawie/herbacie we własnoręcznie wykonanym naczyniu.

VEGE VEKI (233 pkt)
Autorki projektu zapraszają na jesienne warsztaty, na których przygotujemy wegetariańskie przetwory. Słoiki, w których zamkniemy owoce, warzywa, a nawet tofu, będą czekać w naszych spiżarniach, gdy zatęsknimy do kolorowych potraw w zimowe dni. Wykonane weki udekorujemy własnoręcznie wykonanymi etykietami.

Breaking Spot - Taneczne miejsce spotkań (I miejsce w głosowaniu internetowym)

Grupa Enklawa Rytmu zaprasza wszystkich na warsztaty taneczne propagujące pozytywne aspekty kultury hip-hop. Zapraszamy szczególnie młodzież chcącą spróbować swoich sił w tańcu oraz tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności. Zajęcia zakończone zostaną pokazem tanecznym.

Kto widział… Modernizm (II miejsce w głosowaniu internetowym)
Warsztaty architektoniczne skierowane są do najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W ramach zajęć dzieci dowiedzą się czym było modernizm w architekturze i urbanistyce, w trakcie spaceru zobaczą budynki zrealizowane w duchu tej koncepcji po czym wspólnie z prowadzącymi stworzą ich makiety i umieszczą na wykonanej wspólnie mapie Wrocławia.
Interaktywną mapę, możecie zobaczyć TUTAJ.


Projekty 2016- nabór III

Poniżej prezentujemy projekty wybrane w czerwcowej edycji mikroGRANTÓW ESK 2016. Bardzo dziękujemy za wszystkie nadesłane pomysły, było ich aż 103!

ODKRYTKI. Kochanym ciotkom. Fabryczna śle! (296 pkt)
To kolejna już edycja tego projektu realizowana w  Programie mikroGRANTY ESK 2016. Tym razem konkurs na nietypowe pocztówki z Wrocławia zostanie zorganizowany dla mieszkańców dzielnicy Fabryczna. Ze zwycięskich zdjęć powstanie od kilku do kilkunastu pocztówek ukazujących miasto w artystyczny sposób, ujawniający jego atmosferę i charakter. Swoje pocztówki ma już Psie Pole oraz Krzyki – można je zobaczyć TUTAJ

WroKro- Odkryjmy piękno wrocławskich parków grając w krokieta (289 pkt)
Twórcy projektu zapraszają do odkrywania piękna śródmiejskich  parków grając w krokieta. Do udziału zaproszeni są wszyscy bez względu na wiek, płeć czy narodowość. Krokiet to gra ponad podziałami oraz sposób na poznanie się i integrację. Każdy chętny będzie mógł dołączyć do zabawy. Finał krokietowego tourne odbędzie się na Wyspie Słodowej.

Brama do przyszłości- integracja mieszkańców zapomnianego osiedla Ratyń wokół historii i współczesności (285 pkt)
Stowarzyszenie „W Naszym Domu” odkryje dla wrocławian i wrocławianek historię zapomnianego przez wielu osiedla Ratyń. Docieranie do wspomnień, zdjęć i dokumentów będzie bez wątpienia przyczynkiem do wzajemnego poznania. W ramach projektu powstanie krótka publikacja mówiąca o historii i współczesności Ratynia. Całość zwieńczy piknik integracyjny dla mieszkańców połączony z inscenizacją legendy o historycznym osiedlu. Zapraszamy 8 października do siedziby Stowarzyszenia!

ZOBACZ WROCŁAW! – gra miejska dla osób z uszkodzeniem wzroku i słuchu (284 pkt)
Grupa Okamgnienie zorganizuje grę miejską dla osób słabowidzących/niewidomych/głuchoniewidomych. Przed uczestnikami postawione zostaną różnorodne wyzwania, które będą od nich wymagały wykazania się sprytem i pomysłowością oraz drużynowej współpracy. Wspólna zabawa bez wątpienia stanie się przyczynkiem do integracji społecznej i przełamywania barier komunikacyjnych.

Eko-Art Punkt Maślice (281 pkt)
Fundacja „Ekopotencjał- Przestrzeń Możliwości” zaprasza wszystkich Maśliczan na edukacyjny piknik ekologiczny w dniu 27 sierpnia. W ramach spotkania, będzie można wziąć udział w warsztatach upcklingu, czyli tworzenia przedmiotów użytkowych z odpadów, czy tworzenia eko-mebli z palet. Dla najmłodszych przewidziane są liczne gry i zabawy. W wyniku projektu powstanie ekologiczny kącik rekreacyjny, z którego będą mogli korzystać wszyscy okoliczni mieszkańcy.

Mobilna Restauracja na Osiedlu Ogrodów (280 pkt)
Grupa „Razem dla Sępolna”  zorganizuje serię spotkań dla mieszkańców Osiedla Ogrodów, w trakcie których sąsiedzi będą porządkować przestrzeń wspólną, razem gotować, jeść i poznawać się wzajemnie. Głównym celem Mobilnej Restauracji jest integracja i aktywizacja mieszkańców Sępolna przez międzypokoleniową wymianę doświadczeń, przepisów i umiejętności, stworzenie warunków do rozwoju talentów oraz zwiększenie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń a także rozwój sąsiedzkiej samopomocy.

Zaproś teatr pod swój dach (I miejsce w głosowaniu internetowym)
Projekt jest realizowany po raz trzeci w Programie mikroGRANTY ESK 2016. W ramach projektu aktorzy, w towarzystwie muzyka,  grają spektakl „Związek Otwarty” Dario Fo w prywatnych mieszkaniach. Po spektaklu spotykają się z widzami przy kawie, herbacie i rozmawiają z nimi na temat przedstawienia.  Pretekstem do dyskusji jest tematyka samej sztuki- relacje damsko-męskie w długoletnim związku.

Zazielenić beton na Dąbrowskiego 32-36A (II miejsce w głosowaniu internetowym)
W ramach projektu grupa mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Dąbrowskiego 32-36A zrealizuje wspólną akcję nasadzeń drzew i krzewów na terenie osiedla. W ramach akcji grupa lokalnych aktywistów planuje wspólnie z mieszkańcami przygotować plan zagospodarowania terenu, stworzyć projekt zielonego kącika i wspólnie go stworzyć.


Projekty 2016- nabór II
Poniżej prezentujemy projekty wybrane w kwietniowej edycji mikroGRANTÓW ESK 2016. Bardzo dziękujemy za wszystkie nadesłane pomysły, było ich aż 130!

Trójkąt w kadrze (299 pkt)
Już w czerwcu dzieci mieszkające na Przedmieściu Oławskim, za pomocą jednorazowych aparatów analogowych uwiecznią na 36 klatkach otaczającą je rzeczywistość. Pod okiem opiekunów  stworzą niepowtarzalny obraz swojej dzielnicy. Wyniki ich pracy będzie można podziwiać już we wrześniu na specjalnej wystawie zdjęć młodych adeptów fotografii.

Wroc&Roll - Europejska Stolica Kultury międzynarodowy maraton robienia filmów (288 pkt)
W ramach mikroGRANTÓW odbędzie się kolejna edycja Wroc&Roll. W 6 dniowym maratonie robienia filmów, weźmie udział kilkadziesiąt osób, również obcokrajowców . Twórcy biorący udział w wydarzeniu będą mieli za zadanie przedstawić Wrocław swoimi oczami. Jakie jest miasto, w którym zdecydowali się żyć? Premiery filmów odbędą się w ramach międzynarodowej sieci tzw. Kino Kabaretu.
 

"WrocLOVE SHARING Week 5.-11. czerwca"  czyli "Wrocławiu, czasem się podziel!" (283 pkt)
Autorka projektu chce jako pierwsza w Polsce wziąć udział w “Global Share Week”, czyli światowym tygodniu wymian i dzielenia się. „WrocLOVE SHARING Week” to wydarzenia związane z różnymi formami wymiany: artystycznej i językowej, dzielenie się przedmiotami, czasem i inspiracjami.Oprócz wymiany rzeczy organizowane będą  spotkania muzyczne, czy wspólne przygotowanie pocztówek. Finał projektu odbędzie się w Parku Staszica.

Zielona czytelnia w Parku Tołpy (282 pkt)

Pomysł jest skierowany do wielbicieli literatury i amatorów spędzania czasu w pięknych okolicznościach przyrody. Autorzy pomysłu chcą stworzyć plenerową czytelnię w sercu Śródmieścia-Parku Tołpy. Projekt ma także na celu zaproszenie mieszkańców do udziału w otwartych warsztatach m.in. introligatorskich, zaplatania hamaków czy budowania regału na książki. Wydarzeniu będzie towarzyszyć również sesja fotograficzna w stylu  SLEEVEFACE, do której pozować będą odwiedzający park, a wystawa zdjęć pojawi się w  jego przestrzeni.

Gwiazdozbiór wspomnień - Wrocławskie Plotkojady 2 międzypokoleniowo tworzymy multimedialne wspomnienia o Wrocławiu, jego współczesny obraz w oczach seniorów (281 pkt)
Projekt polega na współpracy wielopokoleniowej. Seniorzy opowiedzą historie swojego życia, związane z Wrocławiem, ich przyjazdem do tego miasta, aklimatyzacją. W ramach projektu odbędą się także otwarte spotkania ilustrowane zdjęciami i pamiątkami, jak również warsztaty storyboardowe z udziałem młodzieży, na których zostaną nagrane krótkie wywiady. Projekt pozwoli na interakcję pomiędzy młodym i starszym pokoleniem, na wymianę mądrości życiowych. Efekty projektu zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności we wrześniu w ramach Dni Seniora organizowanych przez Wrocławskie Centrum Seniora.

Filmowe podwórko 2: kino plenerowe Krucza - sezon 2016 (278 pkt)
Projekt jest kontynuacją pomysłu kina plenerowego przy ul. Kruczej. Ubiegła edycja realizowana we współpracy z mikroGRANTAMI cieszyła się dużym powodzeniem. Także i w tym roku jurorzy docenili projekt i pozwolili na jego realizację. Filmowe podwórko ma nie tylko pozwolić mieszkańcom Wrocławia na oglądanie dobrego kina w letnie wieczory, ale i zintegrować lokalną społeczność np. podczas organizowanego w międzyczasie pikniku. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, zarówno dzieci jak i dorośli.

PRZEJŚCIE PRZEZ PIEKARNIĘ (276 pkt)
W ramach projektu dzieci z Nadodrza pod opieką profesjonalistów nakręcą film dokumentalny o piekarzach tej dzielnicy. Jego celem jest ukazanie ciekawych osób, odkrywanie otaczającej nas rzeczywistości, która nie jest nudna. Wokół nas mieszkają i pracują ludzie, którzy mają ciekawe historie do opowiedzenia  i ten projekt ma za zadanie pokazanie kilka z nich. Pokaz filmu wraz z poczęstunkiem pochodzącym z wypieków bohaterów  dokumentu zaplanowany jest na październik 2016 roku. 

Poznaj Nadodrze z Klubem Sympatyków Kolei oraz Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej (I miejsce w głosowaniu internetowym)
Pomysłodawcy projektu- miłośnicy kolei zapraszają rodziny z Wrocławia do udziału w projekcie „Poznaj Nadodrze z Klubem Sympatyków Kolei oraz Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej”. Już 5 czerwca wrocławianie i wrocławianki przejadą się zabytkową koleją. Najmłodsi  wezmą udział w grze miejskiej gra miejska przygotowana przez ZHR.

PROJEKT GOSPEL ( II miejsce w głosowaniu internetowym)
Projekt jest kontynuacją zeszłorocznego pomysłu,  w którym w ramach mikroGRANTÓW wzięło udział ok.140 osób. Projekt Gospel to dwudniowe warsztaty wokalne, które mają przybliżyć mieszkańcom Wrocławia piękno kultury gospel. Zwieńczeniem zajęć będzie koncert finałowy, w którym zaprezentują się wszyscy uczestnicy warsztatów. Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich bez względu na wiek, płeć czy religię.


Projekty 2016 - I nabór
W pierwszej turze w 2016 wpłynęła do nas rekordowa liczba 198 wniosków. W związku z tym, do realizacji wybraliśmy aż dwadzieścia inicjatyw, osiemnaście najwyżej ocenionych przez komisję w składzie: Mira Ciechowska-Nikodemska, Zenon Jasyk, Anna Elektra Malkogiorgos, Wiktor Pietrzak i Łukasz Zaleski, kolejne dwie, w głosowaniu internetowym, wybrali wrocławianie.

OSIEDLOWE LABOLATORIUM PRZYRODY (282 pkt)
Już w czerwcu w ramach współpracy z mikroGRANTAMI ESK 2016 grupa „Park Mamuta” stworzy Osiedlowe Laboratorium Przyrody. Do wspólnej pracy zaprosimy mieszkańców Oporowa. Laboratorium powstanie na terenie Parku Wspólnotowego Ślężański Mamut, wzbogacając jego florę i faunę nowymi nasadzeniami. Główną ideą projektu jest to, aby sami mieszkańcy wykonali tę małą, leśną kompozycję podczas osiedlowego pikniku. Całość wydarzenia będzie miała charakter edukacyjnej, wspólnej zabawy na świeżym powietrzu, gdzie zaproszeni specjaliści z dziedziny permakultury, leśnictwa i ochrony środowiska opowiedzą przybyłym ciekawostki ze świata przyrody.

Wrocławski Festiwal Gier Planszowych GRATISLAVIA (282 pkt)
XIV edycję festiwalu GRATISLAVIA organizatorzy przygotują wspólnie z mikroGRANTAMI ESK 2016. Wydarzenie to ma na celu promowanie gier planszowych jako formy spędzania wolnego czasu, propagowanie rozrywek, w których mogą uczestniczyć całe rodziny oraz kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji. W myśl hasła „Przestrzenie dla piękna” w trakcie dwudniowego wydarzenia, w dedykowanej sali tematycznej  zaprezentowane zostaną najciekawsze graficznie gry związane ze sztuką oraz architekturą.

ORTOGRAFIA NA MURY (281 pkt)
W ramach projektu powstaną murale ortograficzne, które w zabawny sposób przedstawią zjawisko homonimii wyrazowej. Będą to słowa często spotykane w życiu codziennym, które sprawiają nam trudność swoją pisownią np. „mażę- marzę” czy „kolaż- kolarz”. Rysunki na ścianach wykonają podopieczni Stowarzyszenia Pomocy „Iskierka”.

ZIELONA KRAINA PRZEDSZKOLAKA (281 pkt)
W maju i czerwcu mikroGRANTY ESK 2016 oraz grupa „Zielone ludki” upiększą fragment Kozanowa! Wraz z przedszkolakami i ich rodzicami stworzymy osiedlowy ogródek, z którego korzystać będą wszystkie dzieci w okolicy. Malcy z pomocą dorosłych zasadzą rośliny, pomalują płotki oraz kamyczki, z których utworzą kolorową ścieżkę. Zapraszamy na uroczyste otwarcie 7 czerwca
 

LALKOMAT (279 pkt)
Lalkomat to inicjatywa edukacyjno-artystyczna mająca na celu odczarowanie teatru lalkowego jako dedykowanego li i jedynie dzieciom. W ramach projektu zorganizowane zostaną liczne spotkania, wykłady i warsztaty poświęcone tematyce lalkowej. Wrocławianie będą mogli również bezpłatnie obejrzeć spektakle studentów PWST, które zwykle nie trafiają do repertuaru szkolnego teatru, etiudy studentów scenografii ASP, ale też spektakl przygotowany przez zespół organizatorów Lalkomatu. W czasie trwania projektów do naszego miasta zaprosimy trzy teatry lalkowe/formy: Teatr Czarnego Tła, Teatr Jaworski oraz Teatr Malabar Hotel. Lalkomat przypomina- Wrocław jest kolebką sztuki lalkarskiej i teatru animacji w Polsce!

Moje FOTOczenie (277 pkt)
Mieszkańcy jednego ze szczepińskich bloków utrwalą, dowolną techniką swój widok z okna. Następnie lokatorzy działając wspólnie stworzą wystawę w pobliskim Muzeum Współczesnym, prezentującą ich budynek w formie trójwymiarowej makiety, w której okna poszczególnych mieszkań byłyby obrazami widoków z okien ich domostw.

TEATRZYK LALEK NA KSIĘŻU- WARSZTATY (271 pkt)

Projekt zakłada przeprowadzenie czterodniowych (7-10 kwietnia) warsztatów dla dzieci z tworzenia lalek teatralnych. Wynikiem spotkań będzie krótkie przedstawienie, które podopieczni przygotują wraz z prowadzącymi zajęcia. Przy okazji spotkań dzieci dowiedzą się czym jest teatr lalkowy, poznają różne rodzaje lalek oraz nauczą się je animować.

MAMUMANIA ART MEETING PLACE (265 pkt)
W ramach projektu Spółdzielnia Socjalna Manumania przeprowadzi plenery kreatywne w miesiącach kwiecień- czerwiec. Uczestnicy spotkań będą mieć szansę na wzięcie udziału w warsztatach tworzenia i projektowania mebli z palet oraz tworzenia upcynklingowego oświetlenia. Efekty zajęć wrocławianie i wrocławianki będą mogli podziwiać odwiedzając zakątek ogrodu przy Spółdzielni, który zaaranżują uczestnicy warsztatów.

MOZART I INNE CHŁOPAKI Z PODWÓRKA (261 pkt)
Czy zwykłe podwórko może zamienić się na jeden dzień w salę koncertową? Tak! Już w maju wśród wrocławskich kamienic zabrzmią najsłynniejsze kompozycje Jana Sebastaina Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Giuseppe Verdiego oraz Witolda Lutosławskiego. Cztery wrocławskie podwórka staną się sceną i widownią jednocześnie, a na każdym z nich zagości inny kompozytor.

SZEPCZĄCY TŁUM (259 pkt)
Projekt zakłada powstanie przestrzennej wystawy rzeźb multimedialnych, dla których modelami zostaną wrocławianie i wrocławianki.  Figury będą ożywione za pomocą dźwięku oraz światła. Każda z postaci będzie opowiadać przechodniom historię swojej wrocławskiej codzienności, zaś wieczorami  rzeźby rozbłysną kolorowym światłem.

ZAPROŚ TEATR POD SWÓJ DACH (258 pkt)
Projekt jest realizowany po raz drugi w ramach Programu Współorganizacji Projektów mikroGRANTY ESK 2016. W ramach projektu aktorzy, w towarzystwie muzyka,  grają spektakl „Związek Otwarty” Dario Fo w prywatnych mieszkaniach. Po spektaklu spotykają się z widzami przy kawie, herbacie i rozmawiają z nimi na temat przedstawienia.  Pretekstem do dyskusji jest tematyka samej sztuki- relacje damsko-męskie w długoletnim związku.

SENIORZY: ARTYŚCI! (257 pkt)
„Seniorzy: artyści!” to warsztaty plastyczne dla wrocławskich seniorów i seniorek. Na zajęciach uczestnicy będą mogli uczyć się malarstwa oraz rysunku. Spotkania pozwolą im na rozwinięcie swoich artystycznych pasji i zdobycie nowych umiejętności. Każdy cykl warsztatów zakończy wystawa prac powstałych w ramach lekcji.

PAMIĘTNIK ULICY „PROZODOWNIKÓW PRACY” (255 pkt)
W ramach projektu spisany zostanie Pamiętnik ulicy „Przodowników Pracy”.  Zebrane zostaną wspomnienia najstarszych mieszkańców ulicy Hallera. Wieloletni lokatorzy są w posiadaniu starych dokumentów i zdjęć, na których utrwalono historię dawnej ulicy Przodowników Pracy. Żadna ulica we Wrocławiu nie ma jeszcze swojego pamiętnika!
 

PARKOWA AKADEMIA (255 pkt)
Projekt zakłada stworzenie wirtualnego niezbędnika  dla odwiedzających Park Tysiąclecia. Multimedialna platforma społecznościowa będzie zawierać  mapy z trasami spacerowymi, opis koncepcji parku, pakiet edukacyjny do prowadzenia „zielonych lekcji” dla szkół, atlas roślin oraz szereg przydatnych informacji do kreowania własnych scenariuszy aktywnego wypoczynku.
 

PSIE POLE- NATURALNIE PIĘKNE (255 pkt)

To już druga edycja projektu „Psie Pole- naturalnie piękne!” realizowanego we współpracy z programem mikroGRANTY ESK 2016. W ramach cyklu wydarzeń dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli dowiedzą się dlaczego owady są tak ważne dla funkcjonowania ekosystemu oraz jak można przyczynić się do ich ochrony. Najmłodsi wezmą udział w warsztatach ceramicznych podczas których stworzą ule. Finałem akcji będzie happening odbywający się na Rynku Psiego Pola w ramach którego całe rodziny i mieszkańcy Psiego Pola posadzą kwiaty i rośliny miododajne w recyklingowych doniczkach. Rośliny zostaną rozmieszczone na uliczkach osiedla upiększając tym samym całą dzielnicę!

Z KULTURĄ DO ZWIERZĄT VOL. 9 (255 pkt)

Dziewiąta edycja wydarzenia „Z kulturą do zwierząt” odbędzie się pod patronatem mikroGRANTÓW ESK 2016. Wraz z organizatorami pomożemy podopiecznym z wrocławskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz domów tymczasowych. Akcja charytatywna będzie wzbogacona o część edukacyjną dla najmłodszych uczestników wydarzenia. W kilku wrocławskich parkach w dniu 28 maja przeprowadzone zostaną liczne gry i zabawy, a także warsztaty dla dzieci mające na celu poszerzenie ich wiedzy w zakresie życia i praw zwierząt.

Gra fabularna i wystawa w ramach Światowych Dni Wody 2016- pt. „WODA I PRACA (253 pkt)
Z okazji obchodów Światowych Dni Wody już 1 kwietnia wrocławianie i wrocławianki będą mogli wziąć udział w grze fabularnej pt. „Woda i praca”. Zabawa odbędzie się na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego, gdzie drużyny 5-6 osobowe będą musiały dowieść  swoich umiejętność wykonując szereg zadań polegających na przeprowadzaniu eksperymentów, dokonywania pomiarów w profesjonalnym laboratorium. Każdy z zespołów musi wykazać się sprawnością intelektualną, ale też siłą fizyczną.

Wystawa towarzysząca obchodom Światowych Dni Wody będzie zrealizowana w oparciu o archiwalne fotografie ze zbiorów osób prywatnych jak i instytucji państwowych związanych z hydrologią.
 

WROCŁAW- STRONA PO STRONIE, CZYLI KTO CZYTA, NIE BŁĄDZI! (251 pkt)
W ramach projektu zorganizowane będą  spotkania literackie z pisarzami wrocławskimi oraz wieczory literacko-muzyczne poświęcone znanym lub mniej znanym autorom wrocławskim. Ponadto zapraszamy wszystkich wrocławian na spacery literackie połączone z czytaniem fragmentów utworów.

PIĘKNO JEST W KAŻDYM Z NAS (I miejsce w głosowaniu internetowym)
Celem projektu jest zaangażowanie grupy osób niepełnosprawnych  intelektualnie w aktywny udział w imprezach kulturalnych Wrocławia, ale także poznanie teatrów, opery, szkół artystycznych oraz muzeów  od zaplecza. Uczestnicy warsztatów będą mieli szansę zaglądać za kulisy, uczestniczyć w próbach do przedstawień oraz wybrać się do teatru na liczne spektakle. Każde wyjście będzie poprzedzone  krótkimi zajęciami związanymi z tematyką spotkań.

SPEKTAKL MULTIMEDIALNY „UBIERZ MNIE W SŁOWA” (II miejsce w głosowaniu internetowym)
Czy spektakl może łączyć w sobie wiele dziedzin sztuki? Twórcy przedstawienia „Ubierz mnie w słowa” udowadniają, że tak! W swoim wniosku piszą: „Chcemy zrealizować niniejszy spektakl, ponieważ w sposób bardzo oryginalny i świeży popularyzuje on różnorodne dziedziny sztuki, które bardzo rzadko są prezentowane w połączeniu ze sobą. Mowa zwłaszcza o idei przenikania się recytowanej poezji z fabułą, ruchem scenicznym, muzyką i kostiumami, animowanymi przez modelki.”


SPECJALNA EDYCJA 2015
Rok 2015 postanowiliśmy zakończyć edycją specjalną projektu mikroGRANTY, skierowaną do wrocławskich artystów. W jego ramach wyprodukowane zostaną niebanalne gadżety z pracami lokalnych twórców. Do tej pory przedstawiciele świata artystycznego naszego miasta byli wyłączeni z działań projektowych, dlatego też październikowy nabór jest ukłonem w ich stronę i szansą na zaprezentowanie ich dorobku szerokiemu gronu odbiorców, także zagranicznych.  Poniżej przedstawiamy projekty wybrane przez komisję w V specjalnym naborze:

KAMIKAZE BROCCOLI (485 pkt)
Autor projektu: Michał Sosnowski/ en2ak
Od początku swojego istnienia projekt en2ak jest mocno związany z wrocławską sceną muzyczną. Michał Sosnowski pod tym pseudonimem wydał już 3 albumy. Kolejną płytę winylową pt. „Kamikaze Broccoli” postanowił nagrać we współpracy z mikroGRANTAMI.

OTOCZMY OGRODY DZIAŁKOWE JAPOŃSKĄ POEZJĄ HAIKU (468 pkt)
Autor projektu: grupa nieformalna Jesienne Liście
Zwyciężczynie II naboru do mikroGRANTÓW 2015, grupa nieformalna Jesienne Liście, po niebywałym sukcesie tomiku poezji pt. „Otoczmy ogrody działkowe japońską poezją haiku”, postanowiły ponownie wydać zbiór wierszy, tym razem przetłumaczonych na język angielski.

SUPER 2015 DEMO (462 pkt)
Autor Projektu: Maciej Sibilski
Osoby muzyków z zespołu SUPER łączą sobą różne środowiska artystyczne Wrocławia: teatralne, muzyki jazzowej, klasycznej i rockowej. Z tej mieszanki zrodziły się utwory muzyczne, które zostaną wydane na płycie pt. „SUPER 2015 DEMO”.

TOMIK POEZJI CYKLE (460 pkt)
Autor projektu: Waldemar Okoń
Pan Waldemar Okoń jest poetą oraz historykiem sztuki. Wszystkie swoje  książki literackie oraz naukowe publikował we Wrocławiu. Kolejną, tomik poezji pt. „Cykle”, wyda we współpracy z ESK 2016. Do wydawnictwa dołączone zostaną torby z nadrukiem wybranych utworów autorstwa Pana Waldemara Okonia.

THE STORY OF NIGHT WRO WALK (442 pkt)
Autor projektu: Mateusz Kwapień
W projekcie “Mateusz Kwapień & Noble Five” biorą udział wykonawcy z Polski i Ukrainy. W wyniku tej współpracy powstała płyta będąca muzyczną opowieścią o nocnym spacerze przez wrocławski Rynek.

GALERIA WYKWIT- GADŻETY (422 pkt)
Autor projektu: Michał Kamiński
Galeria Wykwit to nieformalna inicjatywa grupy znajomych zamieszkujących wspólnie poniemiecką willę na Zaciszu. Właśnie tam, w piwnicy swojego domu urządzili galerię sztuki. W ramach naboru zostaną stworzone gadżety z nadrukami autorstwa Marka Rybickiego reklamujące tę niezwykłą inicjatywę. Przysłużą się one nie tylko promocji Galerii Wykwit, ale też sylwetek i twórczości działających przy jej powstaniu wrocławskich artystów.

ANIMACJA NA MURALU MONY TUSZ (405 pkt)
Autor projektu: Paweł Lisek
Pan Paweł Lisek jest wykładowcą na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. We współpracy z Moną Tusz oraz Pawłem Bielawnym przygotuje wielokanałową projekcję na mural znajdujący się w Katowicach przy ul.3 Maja 11. Pokaz odbędzie się 6 grudnia 2015 r. To przedsięwzięcie, skomplikowane technicznie oraz warsztatowo, bez wątpienia stanie się wspaniałą wizytówką Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

DEPHT BELOW- GRAFIKA (393 pkt)
Autorka projektu: Weronika Okoń
Weronika Okoń jest studentką wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. Praca artystki pt. „Depth Below” zostanie utrwalona na pocztówkach oraz torbach.

CYKL: PLANETARIUM, LOKOMOTYWA, ZEPPELIN… (390 pkt)
Autorka projektu: Wera Śliwowska
Wera Śliwowska jest studentką Wydziału Grafiki wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. Cykl jej prac zostanie utrwalony na plakatach, torbach oraz pocztówkach.

CYKL TONIE_WROCŁAW (388 pkt)
Autor projektu: Michał Mejnartowicz
Michał Mejnartowicz jest absolwentem kierunku Mediacja Sztuki na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. Cykl „Tonie_Wrocław” zostanie uwieczniony na filiżankach oraz pocztówkach. W ramach projektu powstanie także specjalny kalendarz na rok 2016.

PAKIET POCZTÓWKOWY- GRUPA UCZNIÓW TECHNIKUM (370 pkt)
Autorzy projektu: Grupa nieformalna 1+5=15
W ramach współpracy zostaną wydrukowane pakiety 10 pocztówek z fotografiami autorstwa uczniów Technikum nr 15 we Wrocławiu. Zdjęcia te pokazują jak rozwija się „młody Wrocław” oraz jaka energia i potencjał twórczy w nim drzemie.


Projekty 2015 - nabór 4
W mikroGRANTACH ESK 2016 jesień rozpoczyna się projektami z sierpniowego naboru wniosków. Komisja w składzie: dr Monika Humeniuk-Walczak (Uniwersytet Wrocławski), Agnieszka Cisowska-Szul (Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella), Agnieszka Charkot (Novy Ruch Teatr), Paulina Galanciak (Odkrytki. Kochanym ciotkom – reprezentantka wnioskodawców) oraz Magdalena Kreis (Latająca Animatorka Kultury), wybrała następujące pomysły:
 

Natura przestrzenią dla piękna
275 punktów
Autorka projektu: Kamila Kijkowska
Na Muchoborze Wielkim jest taka „ziemia niczyja” – teren pomiędzy działkami zarośnięty krzakami i chwastami. Autorka projektu zgłosiła się do mikroGRANTÓW, żeby ten teren wraz z mieszkańcami osiedla uporządkować, zaprojektować i zagospodarować na wspólne przedsięwzięcia. Do zimy przy ul. Janusza Meissnera powstanie miejsce spotkań muchoborzan. 

Piękna Mowa – Piękna Przestrzeń

256 punktów
Autorzy projektu: grupa nieformalna Open Mind
„We Wrocławiu mieszkają przedstawiciele różnych grup mniejszościowych. Padają oni niejednokrotnie ofiarami mowy nienawiści. W przestrzeni miasta często można usłyszeć takie słowa jak: brudas, ciapaty czy czarnuch, złodziej, ćpun, darmozjad w stosunku do osób wykluczonych społecznie ale i z mniejszości etnicznych. Słowa te często padają z ust młodzieży, która jest zarazem sprawcą i ofiarą uprzedzeń” – czytamy we wniosku. Autorzy pomysłu przeprowadzą serię warsztatów z pięknej mowy dla podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz świetlic socjoterapeutycznych. Wyniki ich pracy zostaną zaprezentowane na pikniku.

„Szklane szlaki Wrocławia” – szkło w przestrzeni miejskiej Wrocławia
245 punktów
Autorzy projektu: Fundacja „Fly with Art”

„Szklane szlaki Wrocławia” to interdyscyplinarny projekt eksplorujący temat szkła – badający jego obecność w przestrzeni miejskiej, w sztuce Wrocławia oraz w naszym codziennym życiu. Po spacerach szklanym szlakiem Wrocławia, warsztatach z technik szklarskich wprowadzających do tajników powstania szklanej sztuki, a także po warsztatach dziennikarskich, uczestnicy projektu wezmą udział w konkursie na fotografie oraz opisy szklanych obiektów Wrocławia. Ze zgłoszonych prac powstanie wystawa o wrocławskim szkle.

Gospel
241,2 punktów
Autorzy projektu: Grupa inicjatywna Gospel Life
Miłośników muzyki gospel przybywa – także we Wrocławiu. W naszym mieście działają już dwa chóry wykonujące tylko tę muzykę, a kilka innych ma gospel w swoim repertuarze. Autorzy projektu postanowili zorganizować bezpłatne warsztaty wokalne dla wszystkich wrocławian – bez ograniczeń wieku, bez limitu miejsc, bez względu na jakąkolwiek cechę czy stopień zaawansowania. Efektem ich pracy będzie koncert. Jedna z jurorek napisała w uzasadnieniu oceny: „Interesujący projekt dobrze wpisujący się w tematykę bieżącej edycji mikrograntów, przybliżający muzyczno-wokalną tradycję protestanckiej wersji chrześcijaństwa. Dla Wrocławia, miasta wielu religii i wyznań - projekt z dużym potencjałem społeczno-kulturalnym i edukacyjnym”. Czy rzeczywiście tak jest? Dowiemy się w listopadzie.
 

Zróbmy swoje miasto! (wcześniejszy tytuł: Przez zabawę do partycypacji społecznej. Warsztaty urbanistyczne dla dzieci)
239 punktów

Autorka projektu: Dominika Stryjewska
„Chcemy zaszczepić w dzieciach przekonanie, że piękno w otoczeniu zaczyna się od własnego podwórka i codziennych wyborów - estetycznych czy ekologicznych”. Warsztaty urbanistyczne dla dzieci z Przedmieścia Oławskiego odbędą się w październiku. Najmłodsi mieszkańcy osiedla poznają historię „trójkąta” z okresu jego świetności i podstawy historii architektury, a następnie stworzą własne koncepcje zagospodarowania swoich podwórek. Efekty tej pracy będzie można zobaczyć w pobliskiej szkole. Szczegóły już wkrótce.
 

Uzależnieni od piękna - warsztaty muralowe na Gwarnej
229 punktów

Autorzy projektu: Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne RETURN   
Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne RETURN zaprasza na 3-dniowe warsztaty, których efektem będzie mural stworzony we współpracy z Dariuszem Paczkowskim. Do udziału zaproszeni zostaną podopieczni placówki, wszystkie osoby zaangażowane w jej współtworzenie, członkowie wspólnoty mieszkaniowej i mieszkańcy ulicy. Organizatorzy za cel stawiają sobie zwiększenie świadomości na temat uzależnień i problemów osób uzależnionych.

Obecni niewidzialni
228 punktów
Autorka projektu: Edyta Demkowicz
„Ja to bym chciała odsłonić kurtynę. Pokazać mieszkańcom miasta "głównego nurtu", że za nią są tacy sami ludzie. Ludzie jak my. Odkryć piękno tam, gdzie na pierwszy rzut oka dostrzegamy piekło i cierpienie. To także przestrzeń dla piękna. Przygotuję jednoaktówkę Jeana Geneta "Ścisły nadzór". Aktorami będą trzej mężczyźni, mieszkańcy schroniska im. Brata Alberta. Spektakl zostanie wystawiony w przestrzeni Dworca Głównego we Wrocławiu. Nakręcimy film dokumentujący cały proces twórczy wraz z krótkimi opowieściami z życia aktorów spektaklu. Film zostanie wyemitowany przed spektaklem i będzie integralną jego częścią. Spektakl w całości zostanie nagrany.” I tyle w temacie ;-)

Śpiewać każdy może
228 punktów
Autorzy projektu: Śląski Związek Esperancki
To pierwszy w historii programu projekt prezentujący esperanto – najbardziej rozpowszechniony na świecie międzynarodowy język pomocniczy, którego autorem jest „Dr. Esperanto”, czyli polski lekarz Ludwik Zamenhof. W jego wyniku powstanie kilkadziesiąt egzemplarzy śpiewników przystosowanych do potrzeb osób słabowidzących, a także wydanych Alfabetem Braille'a. W śpiewniku znajdą się utwory zapisane przede wszystkim w esperanto, ale również w innych, powszechnie używanych i urzędowych językach europejskich.
 

GŁOSOWANIE INTERNETOWE:

Inżynieria Kultury
927 punktów
Autor: BEST Wrocław
Inicjatywa zgłoszona przez studentów Politechniki Wrocławskiej działających w ramach stowarzyszenia BEST Wrocław. We współpracy z biurem Europejskiej Stolicy Kultury chcą zorganizować cykl warsztatów, który przyczyni się do edukacji studentów uczelni technicznej i ich rozwoju w branży kulturalnej.

Koncerty w ogrodzie
896 punktów
autor: Jarosław Krokos
Głównym celem projektu jest promocja młodych talentów i zespołów. Ogród Ossolineum jest pięknym obiektem w samym centrum miasta, jednak mocno zaniedbanym od strony kulturalnej. Chcąc to zmienić, wnioskodawcy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zwiedzających i proponują ożywienie tego miejsca za pomocą muzyki. 


Projekty 2015 - nabór 3
Już wkrótce kolejny nabór wniosków w programie mikroGRANTY ESK 2016, a teraz prezentujemy projekty, które zostały wybrane do realizacji w trzeciej edycji programu w 2015 roku. W komisji zasiadali: prof. Michael Fleicher (SWPS), Aleksander Gleichgewicht (Gmina Wyznaniowa Żydowska), dr Bartek Lis (Latający Socjolog), Krzysztof Pokorski (Miejskie Centrum Wolontariatu) oraz Marcin Rosiński (Stowarzyszenie Żółty Parasol, reprezentant mikroGRANTOWCÓW).

Zaproś teatr pod swój dach
261 punktów
Autor projektu: grupa nieformalna „A + A”
Nowy sezon teatralny rozpoczynamy premierą „Związku otwartego” – sztuki autorstwa Dario Fo i Franki Ram. „Zaproś teatr pod swój dach” to cykl spektakli odbywających się w przestrzeni domowej. Każdy, kto zechce ugościć spektakl oraz widownię w swoim domu, będzie mógł zgłosić się do organizatorów projektu. O tym jak zaprosić teatr pod swój dach będziemy informować już wkrótce na naszych stronach: www.facebook.pl/mikrogranty.
 

Psie Pole – naturalnie piękne
249 punktów
Autor projektu: Fundacja Opieka i Troska
To pierwszy w mikroGRANTACH pomysł dotyczący świata Natury. Już w nowym roku szkolnym w kilku szkołach na Psim Polu rozpocznie się kampania edukacyjna na temat owadów zapylających. W wyniku konkursu powstaną domki/hotele dla pszczół i innych owadów, dzięki którym kwitną rośliny i powstają owoce. Oprócz tego, mieszkańcy Psiego Pola będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach, podczas których stworzą niepowtarzalne i ekologiczne donice na kwiaty oraz rośliny miododajne.

Laba w mieście Breslau
249 punktów
Autor: Wrocławska Fundacja Filmowa
„Laba w mieście Breslau” to kilkugodzinna wędrówka śladami dawnych, popularnych w przedwojennym Wrocławiu miejsc rekreacji i zabawy. Gra pozwali na poznanie ulubionych rozrywek breslauerów oraz ciekawostek związanych z wybranymi lokalizacjami. Na kolejnych stacjach, na uczestników będą czekały zróżnicowane zadania sprawdzające ich wiedzę, orientację w mieście, a także zręczność i gotowość do podejmowania wyzwań. Finałem gry będzie piknik na terenie Eko Centrum. Termin: 9 sierpnia 2015.

Wrocławskie plotkojady
249 punktów
Autor: grupa nieformalna „Wrocławskie plotkojady”

Plotki, uprzedzenia i stereotypy bez wątpienia źle wpływają na nasze życie. Autorzy projektu postanowili zebrać je, skatalogować, przerysować i ujawnić w przestrzeni miejskiej. Co ich interesuje? „Prawdziwie piękna przestrzeń miasta to ta, w której wszyscy czują się u siebie, równi i dowartościowani, stereotypy o mieszkańcach danych dzielnic, jak np. biednych czy robotniczych, powodują, że ich mieszkańcy mogą się czuć wykluczeni z bogactwa życia kulturalnego śródmieścia. Dzięki ujawnieniu (w kulturalny i kontrolowany sposób) tych poglądów, plotek, można się oczyścić, i zacząć o nich rozmawiać, pracować z nim, a w efekcie zmienić je, pozbyć się uprzedzeń” – piszą we wniosku. Jesienią w przestrzeni miasta zobaczymy efekty ich pracy.

uZMYSŁÓW Wrocław

244 punkty
Autor: Fundacja Szkoła bez Dyskryminacji Czarna Owca
„uZMYSŁÓW Wrocław” to gra miejska przeznaczona dla sześćdziesięciu 12-latków z Wrocławia i okolic. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy różnych zmysłów – węchu, słuchu, dotyku, smaku i wzroku – w ramach których na nowo będą poznawać Wrocław. Wyniki tych poszukiwań poznamy w listopadzie w Dniu Życzliwości – uczestnicy przygotują wystawę oraz film o projekcie przystosowany do potrzeb osób niesłyszących i słabosłyszących oraz niewidomych i słabowidzących.

Odkrytki. Kochanym ciotkom
237 punktów
Autorka: Paulina Anna Galanciak
To kolejna już edycja tego projektu w programie mikroGRANTY ESK 2016. Tym razem konkurs na nietypowe pocztówki z Wrocławia zostanie zorganizowany dla mieszkańców Krzyków. W jego wyniku powstanie od kilku do kilkunastu pocztówek – dzieł sztuki – ukazujących Wrocław w artystyczny sposób, odsłaniających fragmenty miasta, ujawniających jego atmosferę i charakter. Swoje pocztówki ma już Psie Pole – można je zobaczyć tutaj: www.odkrytki.pl lub w lokalnych instytucjach kultury.
 

Memory walk
230 punktów
Autor: Sergii Kulchevych
„Memory walk” to metoda pracy opracowana przez Dom Anny Frank w Amsterdamie i realizowana w wielu krajach, która zachęca młodzież do krytycznej refleksji na temat pomników w ich środowisku życia. Uczestnicy warsztatów przygotują się do prowadzenia badań nad pomnikami umiejscowionymi na Nadodrzu oraz Ołbinie, odkryją ich znaczenie dla siebie i swojej społeczności. W wyniku tej pracy powstaną filmy o pomnikach, uwzględniające informacje na temat okoliczności i historii powstania pomników, ich roli w społecznych obchodach rocznicowych, ewentualnych kontrowersji i sporów na temat pomników, jak i ich znaczenia dla przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Osiedlowe plenery – dla nas i od nas
220 punktów
Autor: grupa nieformalna „Osiedlowe plenery”
Celem organizatorów projektu są ogródki działkowe na Hubach – to tam młodzi artyści spędzą czas na definiowaniu, chwytaniu, uwidacznianiu i upamiętnianiu naturalnego piękna na płótnach, kliszach czy w glinie. Plenery odbywać się będą we wrześniu – ich finałem będzie plenerowa wystawa prac. Warsztatom artystycznym towarzyszyć będą też zajęcia techniczne – w ich wyniku powstaną domki dla owadów – trafią one w ręce w tych działkowców, którzy zdecydują się zaprosić artystów do swoich ogrodów.

Taniec społecznie zaangażowany, czyli tańcem i ruchem o świecie

Projekt wybrany w głosowaniu internetowym: 1072 głosy
Autor: Fundacja Rozwoju Człowieka „Trood”
To pierwszy taneczny projekt w programie mikroGRANTY. Po warsztatach z Jillian Meyers (USA),w których udział wezmą wrocławscy tancerze-amatorzy, a także profesjonaliści z całej Polski oraz innych krajów Europy, powstanie klip opowiadający o ważnych tematach społecznych. Dokładny temat tanecznej opowieści zostanie wybrany i dopracowany przez uczestników warsztatów. Informacje o zapisach już wkrótce na stronie organizatora.
 

Zakrzowski miraż z kulturą – street art & djembe pod chmurą!
Projekt wybrany w głosowaniu internetowym: 910 głosów
Autor: Stowarzyszenie Wrozwojownia
Graffiti, mural, warsztaty grania na djembe, koncerty, fire show, pantomima, żonglerka, słowem: gry i zabawy – to tylko część zapowiedzi mirażu, który już we wrześniu wydarzy się na Zakrzowie. Organizatorzy projektu napisali w swoim wniosku: „Czujemy to miejsce, bo tu żyjemy. Szansę na wytworzenia przestrzeni dla piękna widzimy w ludziach-pragnących zmian, poszukujących swojego miejsca i środków na wyrażenie siebie. Projekt ma nas na nowo połączyć, poznać, dodać wiary, natchnąć. Pięknem naszej okolicy ma być pasja wyrażana przez twórczość kulturę i sztukę.”.


Projekty 2015 - nabór 2
W drugiej turze naborów wpłynęły 73 wnioski, z których 67 były w pełni poprawne pod względem formalnym i zostały przekazane do oceny pięcioosobowej komisji, w składzie: Katarzyna Bock-Matuszyk – Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Agnieszka Charkot – Wrocławski Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego, Izabela Głowacka – autorka mikrograntowego projektu  „Wrocławski Kalejdoskop”, Artur Celiński – Fundacja Res Publica, Piotr Czekierda – Collegium Wratislaviense.

1. FILMOWE PODWÓRKO – kino plenerowe Krucza
Autor: Radosław Michalski
256 pkt
Celem projektu jest odmalowanie ściany garażowej i uruchomienie małego sąsiedzkiego kina, w kwadracie ulic Krucza-Mielecka-Tarnobrzeska-Połaniecka, dla mieszkańców – zarówno dorosłych jak i dzieci. Filmy będą wyświetlane w częstotliwości raz na tydzień na zmianę – film animowany dla dzieci i film fabularny. Repertuar będzie publikowany na stronie internetowej oraz na samej ścianie kinowej. Inicjatorzy projektu zapraszają na osiedle Gajowice wszystkich wrocławian do wspólnego oglądania filmów w okresie sprzyjającej aury (wiosna-lato).

2. OTOCZMY OGRODY DZIAŁKOWE JAPOŃSKĄ POEZJĄ HAIKU – warsztaty poetyckie w ogródkach działkowych

Autorzy: grupa nieformalna Jesienne Liście
251 pkt
Na terenie zapomnianych przez miasto ogrodów działkowych autorzy pomysłu chcą zorganizować warsztaty aby przybliżyć istotę poezji haiku. Zaproszą do zainspirowania się przyrodą i przekucia jej piękna do tworzenia siedemnastozgłoskowych wierszy. Sami o sobie piszą: „Piękne, niezwykłe obserwacje zmieniającej się przyrody można ocalić od zapomnienia w nowy, inny niż dotychczas sposób. Oprócz użycia rysunku, zdjęć przyrodę można „sfotografować słowami”, angażując w to rodzinę, znajomych i innych działkowiczów.”

3. WROCŁAWSKA GRA MIEJSKA – Szlakiem Zabytków Architektury Technicznej w XVIII/XIX wieku
Autorzy: ZHR Okręg Dolnośląski
250 pkt
Twórcy chcą podczas całodniowej Gry Miejskiej zwrócić uwagę na miejsca przez wrocławian na co dzień niezauważane, a godne wyróżnienia, zwłaszcza te mające związek z przekształceniem Wrocławia z miasta średniowiecznego w miasto współczesne. Gra ma również za zadanie zachęcić uczestników do dzielenia się w przyszłości zdobytą wiedzą, tak aby mogli stać się ambasadorami miasta odsłaniającymi jego najpiękniejsze zakątki i historię.

4. MOZAIKOWA SZKOŁA – niech sztuka nas otacza!
249 pkt
Autorka: Magdalena Puć

Do projektu zostaną zaproszeni uczniowie wrocławskich szkół, razem wezmą udział w warsztatach ceramicznych, i krok po kroku nauczą się jak  zrobić autorską płytkę ozdobioną mozaiką. Następnie wspólnie zaprojektują mozaikę ścienną lub powierzchniową, która na stałe ozdobi przestrzeń jednej z wrocławskich podstawówek.

5. WROCŁAWIANIE O WROCŁAWIU. Śladami wielkiego piękna, przewodnik lekko subiektywny.
Autorzy: grupa nieformalna Not So Saint
245 pkt
Celem projektu jest realizacja filmu pokazującego jak mieszkańcy Wrocławia postrzegają piękno. Autorzy chcą zrealizować serię wywiadów w formie wideo z mieszkańcami Wrocławia (wybranymi losowo) i wspólnie ustalić czy istnieje wrocławskie piękno i co się pod tym hasłem kryje. Po zmontowaniu i opracowaniu materiałów fotograficznych i wideo inicjatorzy zaproszą na uroczystą premierę filmu i towarzyszącą jej wystawę fotografii.

6. TAM I Z POWROTEM. Towarzysko we Wrocławiu.
Autorka: Katarzyna Koćma
240 pkt
Pierwsza faza projektu będzie formą aktywizacji mieszkańców Wrocławia, polegającą na zbiórce archiwalnych fotografii powojennych i peerelowskich, dotyczących różnorakich form spędzania wolnego czasu. Podczas drugiej fazy chętni miłośnicy fotografii będą utrwalać współczesne formy życia towarzyskiego podczas działań reportażowych na terenie całego Wrocławia. Podsumowaniem inicjatywy będzie wystawa zdjęć poprzedzona wernisażem.

7. AKCJA POETYCKA WROCŁAW
Autor: Akcja Poetycka
238 pkt
Grupa pomysłodawców, zainspirowana Akcją Poetycką (Acción Poética), która jest popularna w krajach Ameryki Łacińskiej oraz Hiszpanii, Angoli i we Włoszech, chce przywrócić blask zaniedbanym zakątkom Wrocławia. Odświeżyć szare mury, sprawić, że ściany przemówią. Idea zakłada tworzenie poetyckich napisów na murach i ścianach. Forma jest bardzo prosta: białe tło i czarny tekst. Jest to alternatywa dla wszechobecnego graffiti. Chcą aby napisy obecne na wrocławskich podwórkach  mówiły o tolerancji i przekazywały tylko pozytywne emocje.

8/9. COOLTURALNY WROCŁAW – czyli dla Młodych Odkrywców
Autor: Małgorzata Urlich-Kornacka
235 pkt
Pomysłodawcy zamierzają wydać zestaw kart pracy – gier miejskich po Wrocławiu dla młodych wrocławian – dzieci i młodzieży szkolnej oraz grup przyjeżdżających do miasta w ramach wymian młodzieży. O sobie piszą: „Chcemy zaproponować grupom obok tradycyjnego zwiedzania coś nowego – starannie przygotowane zadania, które młodzież będzie mogła wykonywać samodzielnie lub w grupach. Taka forma cieszy się coraz większą popularnością – pozwala bowiem młodym ludziom na własne poznanie miasta, odkrycie ciekawostek, których nie znajdzie się w zwykłym przewodniku”.

8/9. (Wrocław) PRZEZ OBIEKTYW ZGUBIONEGO APARATU
Autor: Jacek Kachel
235 pkt

Autor o swojej inicjatywie mówi: „Ja to bym po kryjomu rozłożył w 150 wybranych, publicznie dostępnych, miejscach w mieście po jednym aparacie jednorazowym (na kliszę). Do każdego z nich dołączony byłby znaczek pocztowy i następujący tekst:
„Cześć! Może to nie wygrana w totolotka, ale właśnie znalazłeś ten oto aparat jednorazowy! To całkiem miłe, prawda? W dodatku – jest on w pełni funkcjonujący i możesz robić nim zdjęcia, a wywołanie ich nie będzie Ciebie zupełnie nic kosztowało.
O co w tym chodzi? Jest to projekt przeprowadzany w ramach ESK2016. Takich aparatów jest więcej, a wszystkie zdjęcia z nich zostaną anonimowo opublikowane w galerii internetowej i albumie wydanym specjalnie na tę okazję. Ty możesz stworzyć jego część!
Co musisz zrobić? Fotografuj.”


Projekty 2015 - nabór 1

Znamy wyniki trzeciego naboru projektów w ramach programu „mikroGRANTY ESK 2016″. Propozycje zgłosiło 63 projektodawców. Do dalszych rozmów zostało zaproszonych 9 podmiotów. Od tej edycji programu swój głos będą mieć także internauci, którzy wybiorą jeden z projektów, któremu nie udało się przejść pierwszego etapu kwalifikacji (szczegóły już wkrótce!). 

Jakie projekty znalazły się wśród najciekawszych? Zdaniem niezależnej komisji oceniającej, w skład której wchodzą także uczestnicy poprzednich edycji programu, w gronie najciekawszych propozycji znalazły się także dwa projekty, które były już realizowane wcześniej, a dzięki trzeciej edycji programu mogą być nadal kontynuowane. Poniżej znajduje się lista zwycięskich propozycji:

1. Odkrytki. Kochanym ciotkom
Projekt, który użytkowość fotografii jednoczy z jej aspektem estetyczno-artystycznym, łącząc te idee w formie pocztówki. Autorzy starają się walczyć ze stereotypami widokówek zarówno pod względem formalnym, jak i treściowym i tym samym wynieść je na piedestał dzieła sztuki. W tej edycji programu, autorzy projektu planują stworzyć nietypowe pocztówki z Wrocławia, nawiązujące do piękna jego dzielnic (np. Krzyki, Śródmieście i inne).

2. Spirit
W ramach projektu powstanie przedstawienie inspirowane starą wytwórnią wódek przy ul. Trau

Informacje o spotkaniach informacyjnych i aktualności:
www.wroclaw2016.pl/mikrogranty
www.facebook.com/mikrogranty
www.instagram.com/mikro.granty
Konsultacji i informacji udziela zespół programu: Anna Bieliz. Martyna Gach, Marta Kępa,
telefon: 71 71 2 75 72
e-mail: mikrogranty[at]wroclaw2016.pl

Partnerzy i sponsorzy

Dzięki nim to wszystko jest możliwe!

Ładowanie...
Ładowanie...

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail