Zgłoś uwagę

Szczegóły programu

A-i-R Wro to wieloletni i interdyscyplinarny program rezydencji artystycznych prowadzony w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Jego celem, w oparciu o współpracę partnerów lokalnych i zagranicznych, jest stworzenie międzynarodowej platformy, która umożliwi artystom, kuratorom, animatorom, menedżerom, organizacjom i instytucjom współdziałanie oraz wymianę doświadczeń, praktyk, pomysłów i wiedzy. Ponadto, program A-i-R Wro ma służyć promocji artystów, wesprzeć ich rozwój i mobilność, a także ułatwić tworzenie więzi kulturalnych ponad granicami.

Do udziału w programie A-i-R Wro zaproszeni są twórcy reprezentujący różne dziedziny sztuki, ale też aktywni na ich pograniczu, młodzi, jak i ci już doświadczeni, zainteresowani współpracą z przedstawicielami wrocławskiego środowiska artystycznego, otwarci na poznanie stolicy Dolnego Śląska wraz z jej mieszkańcami, a tym samym na odnalezienie twórczego połączenia pomiędzy miastem, z którego pochodzą, a Wrocławiem właśnie.

[For English website click here]

Włącz się!

Wrocław nosi tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, jednak ESK to nie tylko działania w  granicach samego miasta czy regionu. Od 2014 roku w ramach programu A-i-R Wro wrocławscy twórcy są też reprezentantami lokalnej sceny artystycznej poza granicami Polski, a Wrocław – staje się znaczącym ośrodkiem rezydencyjnym na mapie Europy.

Program A-i-R Wro powstał po to, aby zapraszać artystów z Europy do Wrocławia i umożliwiać wrocławianom wyjazd za granicę. Idea programu to międzynarodowy dialog, dla którego wspólnym językiem jest sztuka. Chcemy poznawać inne kultury poprzez twórczość – zastanawiać się nad różnicami i rozmawiać o tym, co nas łączy. A-i-R Wro, działając we współpracy z bliźniaczymi inicjatywami w Europie, umożliwia więc stworzenie sieci kulturalnej wymiany wiedzy i praktyk pomiędzy artystami, a także menedżerami i kuratorami, na przykład poprzez cykl spotkań „A-i-R Wro Talks”. W jego ramach specjaliści z Europy mają bowiem szansę wspólnie wypracować rekomendacje, służące rozwojowi projektów i programów rezydencyjnych.

A-i-R Wro współpracuje z organizacjami i instytucjami z Wrocławia i Dolnego Śląska, ale też z partnerami z zagranicy, na przykład ESK Donostia / San Sebastian 2016, K.A.I.R. Kosice Artist in Residence, OPEN AiR prowadzonym przez ESK Pilzno 2015, Pecs Writers Program, Halle 14 czy Niemieckim Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej. W latach 2014-2015 ponad dwadzieścioro artystów przyjechało do Wrocławia i wyjechało na rezydencje artystyczne w całej Europie. Rezydencjom towarzyszyły spotkania, warsztaty, wystawy, performensy i koncerty otwarte dla lokalnych społeczności i środowisk, ponieważ to kontakt z nimi oraz ich poznanie stanowi obok pracy twórczej ważny element każdej z rezydencji. W 2016 roku liczba przebywających na rezydencjach we Wrocławiu twórców zwiększy się kilkakrotnie – większa też będzie liczba ofert rezydencyjnych skierowanych do artystów z Wrocławia i Dolnego Śląska.Zachęcamy, aby włączyć się do wydarzeń organizowanych przez A-i-R Wro. Wszystkie informacje o aktualnych naborach na rezydencje artystyczne, konkursach i innych działaniach znaleźć można w zakładce „Nabory”.

Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

NABORY ZAMKNIĘTE

NABÓR DLA ARTYSTÓW I PRZEDSTAWICIELI SEKTORA KULTURY Z EUROPY
16.05.2016
11 maja zakończył się nabór dla artystów i przedstawicieli sektora kultury z 43 państw Europy oraz krajów zrzeszonych. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i przesłane zgłoszenia. Nadesłanych zostało aż 130 zgłoszeń, z czego 118 spełniło kryteria formalne, kwalifikując się do etapu oceny komisji.  W związku z ogromnym zainteresowaniem, z jakim spotkał się nabór, postanowiliśmy przesunąć termin ogłoszenia wyników na 17 czerwca 2016 roku.

W skład komisji oceniającej aplikacje wchodzą: Bartek Lis – przewodniczący Komisji, Krzysztof Bielaszka – wiceprzewodniczący i sekretarz Komisji, Karolina Bieniek i Berenika Nikodemska – członkowie Komisji.

Krzysztof Bielaszka – koordynator projektów międzynarodowych w Programie Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro.

Berenika Nikodemska – koordynatorka Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro.

Bartek Lis – doktor socjologii, badacz społeczny, kurator, animator kultury.  Od 2012 roku pracuje jako kurator programu naukowego w Muzeum Współczesnym Wrocław. „Latający Socjolog” w programie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Nauczyciel metod i technik animacji społeczno-kulturowej w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu. W 2004 roku laureat ogólnopolskiej nagrody „Johnnie Walker Keep Walking Award”.

Karolina Bieniek – doktor nauk społecznych, specjalistka w zakresie polityki zagranicznej, w tym polityki kulturalnej, animatorka kultury, trenerka w obszarze edukacji rozwojowej i działań antydyskryminacyjnych. Prowadziła kilkadziesiąt projektów kulturalno-społecznych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Współorganizowała wydarzenia w ramach Europejskiego Kongresu Kultury, współautorka aplikacji Wrocławia w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Autorka szeregu artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą. Wolontariuszka Ministerstwa Spraw Zagranicznych w komponencie Polska Pomoc. Odpowiedzialna za kwestie związane z rozwojem Fundacji ART TRANSPARENT. Współpracuje przy projektach: Przegląd Sztuki SURVIVAL, Galeria Sztuki Współczesnej Mieszkanie Gepperta, „Sztuka po przejściach” i innych.

Strona z opisem naboru oraz dokumentami dotyczącymi naboru jest dostępna pod tym [linkiem].

WYNIKI OBRAD KOMISJI OCENIAJĄCEJ III EDYCJĘ KONKURSU DLA NGO I SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH Z WROCŁAWIA I DOLNEGO ŚLĄSKA NA WSPÓŁORGANIZACJĘ REZYDENCJI ARTYSTYCZNEJ
9.05.2016

W dniu 9 maja 2016 roku odbyły się obrady komisji konkursowej, w której skład weszli: Anna Bieliz – przewodnicząca Komisji, Krzysztof Bielaszka – wiceprzewodniczący i sekretarz Komisji, Joanna Kobyłt i Agnieszka Chodysz-Foryś – członkinie Komisji. W wyniku oceny wniosków do drugiego etapu, tzw. negocjacji, zaproszone zostały następujące organizacje:

- Fundacja H/2 – 185 pkt.,

- Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. św. Trójcy w Świdnicy – 181 pkt.,

- Stowarzyszenie Teatralne Teatr Cinema – 175 pkt.,

- Fundacja BLIK – 175 pkt.,

- Stowarzyszenie Melomanów Amplifikator – 175 pkt.

Gratulujemy!

Protokół z obrad komisji dostępny jest pod tym [linkiem].

W razie pytań prosimy o kontakt z Anną Bieliz: +48502824410 lub Krzysztofem Bielszką: +48508491842.

KONKURS DLA NGO I SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH Z WROCŁAWIA I DOLNEGO ŚLĄSKA NA WSPÓŁORGANIZACJĘ REZYDENCJI ARTYSTYCZNEJ, EDYCJA 3 - NABÓR ZAKOŃCZONY
30.04.2016


29 kwietnia 2016 zakończyła się 3. edycja konkursu dla NGO i spółdzielni socjalnych z Wrocławia i Dolnego Śląska na współorganizację rezydencji artystycznych. Dziękujemy wszystkim organizacjom, które nadesłały swoje zgłoszenia i gratulujemy tym, których projekty zakwalifikowały do dalszego etapu oceny komisji.

W wyniku oceny formalnej wniosków złożonych w drugiej edycji konkursu do oceny komisji konkursowej zakwalifikowało się 14 organizacji:

Fundacja „Art Transparent”,

Fundacja „BLIK”,

Fundacja „Czas Na Nas”,

Fundacja ħ/2,

Fundacja Manus,

Fundacja Spichlerz Kultury,

Fundacja Wałbrzych 2000,

Parafia Ewangelicko – Augsburska pw. Świętej Trójcy,

Spółdzielnia socjalna „Ciąg dalszy”,

Stowarzyszenie Kejos The-at- er,

Stowarzyszenie Melomanów Amplifikator,

Stowarzyszenie „Radość życia”,

Stowarzyszenie Teatr Performer,

Stowarzyszenie Teatralne Teatr Cinema.

Komisja, w której skład wchodzą: Anna Bieliz – przewodnicząca Komisji, Krzysztof Bielaszka – wiceprzewodniczący i sekretarz Komisji, Joanna Kobyłt i Agnieszka Chodysz-Foryś – członkinie Komisji, dokona oceny w/w projektów do 9 maja 2016 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Programu w zakładce „Nabory” najpóźniej do dnia 10 maja 2016 roku. Przedstawiciele organizacji, które złożyły trzy najwyżej ocenione wnioski (liczba może ulec zwiększeniu w przypadku, gdy na trzecim miejscu znajdą się projekty o takiej samej liczbie punktów), zostaną zaproszeni do negocjacji, w wyniku których do realizacji zostaną skierowane dwa projekty.

Anna Bieliz i Krzysztof Bielaszka – koordynatorzy Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro.

Joanna Kobyłt - historyczka i krytyczka sztuki, autorka tekstów, redaktora. Współpracowała z magazynami: Obieg, Dwutygodnik, SZUM, oraz m.in. z Muzeum Sztuki Nowoczesnej i BWA Wrocław. Członkini kolektywu Falanster, przez wiele lat związana z wrocławską kulturą niezależną. Interesują ją oddolne ruchy, artystyczna i społeczna aktywność miejska.

Agnieszka Chodysz- Foryś - kulturoznawczyni, koordynatorka programu Dolnośląskiego Festiwalu  Artystycznego, Spotkań Wyszehradzkich oraz Silesia Art Biennale przy OKIS. Wcześniej koordynatorka  WRO Biennale Sztuki Mediów we Wrocławiu, asystentka dyrektora ds. programu i promocji Centrum  Kultury Zamek we Wrocławiu, specjalistka ds. marketingu Teatru Współczesnego we Wrocławiu. W latach 2009 -2011 kurator  niezależnej Galerii G23 we Wrocławiu.

Dokument z zarządzeniem dyrektora BFI Impart 2016 w sprawie ustalenia składu komisji oceniającej wnioski złożone w ramach konkursu dostępne jest pod tym [linkiem].

Strona z opisem naboru jest dostępna pod tym [linkiem].

PROJEKT "RESISTANCE"
31.03.2016


Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do performatywnego projektu "Resistance", autorstwa niemieckiej artystki - Svei Duwe. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia; o wynikach naboru poinformujemy do 30 kwietnia 2016.

Strona z opisem naboru jest dostępna pod tym [linkiem].

WYNIKI NABORU DLA ARTYSTÓW Z MIAST PARTNERSKICH WROCŁAWIA
31.03.2016

Troje artystów z miast partnerskich Wrocławia: Enrico Floriddia z Poitiers, Mathilde Lavenne z Lille oraz Klaas Burger z Bredy latem i jesienią tego roku przyjadą na rezydencje artystyczne w ramach Programu A-i-R Wro. Gratulujemy!

Klaas Burger, dziennikarz i artysta wizualny z Bredy, był już gościem Programu A-i-R Wro jesienią zeszłego roku. W trakcie swojej pierwszej wizyty pracował nad projektem „Jak spróbować działać tak, jakby istniała jakaś przyszłość?”, będącym częścią większego, międzynarodowego przedsięwzięcia „The Future Works”. Współpracując z mieszkańcami i działaczami społecznymi zaangażowanymi w sprawę romskiego koczowiska przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu, artysta analizował sytuację osób żyjących na marginesie społecznym; na swój sposób wykluczonych z zarówno życia obywatelskiego, jak i kulturalnego miasta. Podczas tegorocznej rezydencji planuje rozwijać projekt „The Future Works” – nadal badając zjawisko wykluczenia społecznego. Termin rezydencji: czerwiec-lipiec 2016.

Mathilde Lavenne - artystka z Lille - w swojej pracy twórczej zajmuje się rysunkiem, sztuką viedo i nowymi mediami; tworzy także instalacje multimedialne. Do Polski przyciągnął ją Witold Gombrowicz: zainspirowana książką „Opętani”, podczas rezydencji we Wrocławiu będzie starała się uchwycić świat, którego nie można zaobserwować gołym okiem. Współpracując z lokalnymi artystami, Lavenne planuje zbudować urządzenie wychwytujące fale VLF (Very Low Frequencies), aby obserwować niewidzialne zjawiska naturalne. Zebrany przez nią materiał będzie podstawą dla kilku różnorodnych prac – między innymi rysunków, kolaży, czy instalacji multimedialnych, które planuje eksponować w przestrzeni publicznej. Termin rezydencji: sierpień-wrzesień 2016.

Enrico Floriddia, reprezentujący Poitiers, departement de la Vienne we Francji, to fotografik i artysta wizualny. Podczas rezydencji we Wrocławiu ma zamiar zająć się badaniem historii sztuki Dolnego Śląska: poznając mikrohistorie związane z przedmiotami zebranymi w regionalnych muzeach, chce stworzyć autorską, artystyczną opowieść o Wrocławiu i jego okolicach. Termin rezydencji: październik-listopad 2016.

W zeszłym roku, w ramach wymiany między Wrocławiem a miastami partnerskimi, do stolicy Dolnego Śląska przyjechali Fabien Zocco z Lille, Svea Duwe z Drezna, Verena Blok i wspomniany już Klaas Burger z Bredy.

SŁOWACKA ARTYSTKA NA REZYDENCJI ARTYSTYCZNEJ WE WROCŁAWIU
30.03.2016

Na początku maja na rezydencję artystyczną do Wrocławia przyjedzie słowacka artystka, Mira Gáberová. Podczas dwumiesięcznego pobytu w Europejskiej Stolicy Kultury będzie pracować nad swoim projektem multimedialnym „Videotime”.


Mira Gáberová to absolwentka Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Bratysławie, w pracy twórczej zajmująca się sztuką video, fotografią i rysunkiem; jest także autorką instalacji multimedialnych. Tworząc „Videotime” ma zamiar analizować i dekonstruować język samego medium, jakim jest video, a podczas realizacji projektu będzie miała okazję korzystać z nowoczesnego sprzętu dostępnego we wrocławskim Centrum Technologii Audiowizualnych. Gáberová planuje także poddać nowej interpretacji swoje dotychczasowe prace – współdziałając z lokalnymi artystami.

Rezydencja Miry Gáberovej realizowana jest we współpracy z programem K.A.I.R. – Kosice Artist in Residence.

REZYDENCJE LITERACKIE W ZAMKU NA WODZIE W WOJNOWICACH - WYNIKI NABORU
11.03.2016


Obradujący 11 marca komitet selekcyjny w składzie prof. Adam Pomorski (przewodniczący), Katarzyna Janusik, Bogumiła Berdychowska, Maciej Makulski (sekretarz) dokonał wyboru kandydatów w ramach pierwszego naboru Programu Rezydencji Literackich w Zamku na Wodzie Wojnowicach.

O udział w programie ubiegało się aż 43 artystów z ponad 10 krajów; komitet wybrał ostatecznie 6 kandydatów. Drugi nabór na rezydencje rozpocznie się na przełomie czerwca i lipca 2016 roku.

Osoby wybrane przez komitet selekcyjny:

1. Andriy Lyubka (Ukraina)

2. Natalija Jakubova (Rosja)

3. Oleksandr Boichenko (Ukraina)

4. Rasa Rimickaite (Litwa)

5. Volodymyr Rafieienko (Ukraina)

6. Vyturys Jarutis (Litwa)

Lista rezerwowa:

1. Herkus Kuncius (Litwa)

REZYDENCJE LITERACKIE W ZAMKU NA WODZIE W WOJNOWICACH - NABÓR ZAKOŃCZONY
6.03.2016


Zakończyliśmy nabór zgłoszeń na Rezydencje Literackie w Zamku na Wodzie w Wojnowicach, organizowane we współpracy z Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Otrzymaliśmy 43 zgłoszenia od pisarzy i pisarek, poetów i poetek oraz tłumaczy i tłumaczek z takich państw jak: Niemcy, Litwa, Ukraina, Czarnogóra, Armenia, Słowenia, Węgry czy Polska. Za wszystkie bardzo dziękujemy!

Wnioski zostaną ocenione przez komitet selekcyjny pod przewodnictwem Adama Pomorskiego, prezesa Polskiego PEN Clubu; wyniki opublikujemy w ciągu najbliższych dni.

Drugi nabór do programu rozpocznie się w czerwcu 2016 roku.

Strona z opisem naboru jest dostępna pod tym [linkiem].

WYNIKI 2. EDYCJI KONKURSU DLA NGO I SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH Z WROCŁAWIA I DOLNEGO ŚLĄSKA NA WSPÓŁORGANIZACJĘ REZYDENCJI ARTYSTYCZNEJ
4.03.2016

W dniach od 23 do 29 lutego miały miejsce spotkania negocjacyjne z pięcioma Organizacjami, które zakwalifikowały się do drugiego etapu oceny wniosków. Koordynatorzy – Anna Bieliz i Krzysztof Bielaszka oceniali przedstawione przez wnioskodawców szczegółowe budżety i harmonogramy oraz możliwość realizacji projektów we współorganizacji z BFI 2016.

W wyniku negocjacji do realizacji przyjęte zostały dwa projekty – „Rewizyta” autorstwa Fundacji Wersja oraz „Drogi do domu” Fundacji na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza. Serdecznie gratulujemy!

Zarówno poziom nadesłanych przez wybrane Organizacje projektów, jak i przedstawionych szczegółowych koncepcji, harmonogramów i budżetów był bardzo wysoki. Dziękujemy też wszystkim Wnioskodawcom, których projekty nie zakwalifikowały się do realizacji w ramach niniejszego naboru  za udział w konkursie i jednocześnie zachęcamy do ponownego aplikowania w trzeciej edycji, która ruszy już 14 marca.

Fundacja Wersja – „Rewizyta”

Projekt rezydencji artystycznej „Rewizyta” to kolejny krok w rozwoju inicjatywy „Warstwy”, która oparta jest na działaniach interwencyjnych, wykorzystujących różne metody artystyczne w poniemieckiej willi na wrocławskim Zaciszu, czyli dawnym Wilhelmsruh – przed wojną dzielnicy zamieszkiwanej przez środowiska artystyczne. Zaproszony przez fundację na miesięczną rezydencję niemieckojęzyczny artysta stanie się jednym z mieszkańców willi; zarówno jej gościem, jak i gospodarzem. Będzie on pracować w przestrzeni narosłej w różnorodne „warstwy” – powstałe w wyniku wcześniejszych interwencji – takich jak zrealizowany w piwnicy budynku projekt „Meisterstuck” oraz wystawę „Polska gościnność”, współtworzoną przez mieszkańców całej dzielnicy Zacisze. W trakcie swojej rezydencji artysta przeprowadzi serię warsztatów, spotkań i działań artystycznych – wspólnie z lokalną społecznością badając i zastanawiając się nad różnorodną, wielowarstwową historią miejsca.

Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza – „Drogi do domu”

„Drogi do domu” to działanie z pogranicza cross-mediów i animacji w terenie. Artystka zaproszona przez fundację do udziału w tym interdyscyplinarnym przedsięwzięciu będzie poznawać wspomnienia i opowieści „nowych osadników”, którzy w latach 70. i 80. ubiegłego wieku budowali drogi w naszym regionie. Artystka ma zamiar zbadać mikrohistorie z tych części regionu, które powoli popadają w zapomnienie (m.in. Szklarska Poręba, Rybnica, Barcinek), tym samym przyczyniając się do lepszego poznania tożsamości Dolnego Śląska. W swojej pracy rezydentka chce przygotować m.in. prace wideo oraz korzystać z narzędzi, jakie oferują media społecznościowe – pozostając w kontakcie ze swoimi bohaterami i udostępniając wyniki pracy szerokiemu gronu odbiorców. Rezydencja jest jednocześnie ukłonem w stronę dolnośląskich „bohaterów dnia codziennego”, którzy przecierali na nowo zapomniane szlaki do mniejszych miejscowości regionu, stając się przewodnikami po niedocenionych skarbach Dolnego Śląska.

O realizacji zwycięskich projektów będziemy informować na bieżąco.

Protokół z negocjacji dostępny jest: T U T A J

NABÓR DLA ARTYSTÓW Z MIAST PARTNERSKICH WROCŁAWIA
29.02.2016

29 lutego zakończył się nabór dla artystów z europejskich miast partnerskich Wrocławia. Do udziału w nim zaproszeni zostali twórcy z Drezna, Wiesbaden, Hradca Kralove, Kowna, Lwowa, Grodna, Bredy, Lille oraz Departamentu Vienne. Dziękujemy wszystkim bardzo za zainteresowanie i przesłanie zgłoszeń! Wyniki naboru ogłoszone zostaną 31 marca. W skład komisji oceniającej aplikacje wchodzą: Berenika Nikodemska – przewodnicząca, Krzysztof Bielaszka – wiceprzewodniczący, Anka Herbut i Maciej Markowski. Sekretarzem komisji jest Barbara Wińska. Wybrane projekty zrealizowane zostaną w ramach dwumiesięcznych rezydencji we Wrocławiu między czerwcem a listopadem tego roku.

Berenika Nikodemska – koordynatorka Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro.

Krzysztof Bielaszka – koordynator projektów międzynarodowych A-i-R Wro.

Anka Herbut – dramaturżka, krytyczka sztuki, recenzentka teatralna i filmowa, kuratorka. Zajmuje się nowymi mediami, dramaturgią ruchu i performatyką języka. Działa na pograniczu praktyki artystycznej i refleksji teoretycznej. Publikuje na łamach „Dwutygodnika”, „Notatnika Teatralnego”, „Didaskaliów, „BIURa”, „POSTu”, „Monogramu” i wydawanego przez wrocławski Food Think Tank „Gastro Zina”. Laureatka XIX Konkursu im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych (2015). Należy do wrocławskiego kolektywu artystycznego Identity Problem Group [IP].

Maciej Markowski – muzyk i programista. Współtworzył zespół Małe Instrumenty (płyta „Antonisz” oraz nagrodzony Tukanem OFF 29 PPA spektakl „Elektrownia Dźwięku”), grał w zespole Kariera (płyty „Miasto” oraz „Kołysanki”), realizował projekt „Pieśni przepiękne”, z którym otrzymał Tukana OFF 36 PPA we Wrocławiu oraz kreował ironiczno-eksperymentalny zespół Shantharion. Realizuje teledyski oraz tworzy i programuje instalacje multimedialne („Odtwarzacz miejski”, „Kwartet na pomidory”, „Lustra”). Współpracował m.in. z Muzeum Współczesnym Wrocław, Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu, BWA Wrocław, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Centrum Sztuki WRO czy Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Prowadzi program rezydencyjny dla artystów w wiejskiej posesji rodzinnej Czerwony Dworek 8.

Barbara Wińska – sekretarz A-i-R Wro.

Strona z opisem naboru jest dostępna pod tym [linkiem].

WYNIKI NABORU NA REZYDENCJĘ W PILZNIE
29.02.2016

Z przyjemnością informujemy, że Ewa Głowacka – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Universidad del Pais Vasco w Bilbao – wyjedzie na dwumiesięczną rezydencję artystyczną do Pilzna. Projekt artystki został wybrany przez komisję reprezentującą Pilzno 2015, w skład której weszli: Tereza Svášková – koordynatorka Programu OPEN A.I.R., Jiří Sulženko – dyrektor programowy ESK Pilzno 2015 oraz Kristýna Jirátová – koordynatorka ds. realizacji projektów.

Przez dwa miesiące – w maju i czerwcu – wrocławska artystka będzie realizować projekt „Parallel Structure”, którego celem jest analiza sceny niezależnej kultury w Pilźnie – miasta będącego w zeszłym roku gospodarzem obchodów Europejskiej Stolicy Kultury. Ewa Głowacka, na co dzień zajmująca się projektowaniem graficznym i współtworząca kolektyw drukarski SITWA (wcześniej SITO CRK) oraz kolektyw MODUŁ, zamierza nawiązać dialog z członkami lokalnych kolektywów twórczych, aktywistami miejskimi, niezależnymi kuratorami sztuki, pracownikami galerii oraz organizacji pozarządowych, które w 2015 roku funkcjonowały poza głównym programem ESK. Artystka chce zbadać kondycję sektora kultury po zakończeniu obchodów ESK i  wspólnie odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ na rozwój Pilzna miała energia Europejskiej Stolicy Kultury. Rezultaty jej pracy zostaną zaprezentowane w formie zina (publikacji), który będzie dostępny także we Wrocławiu.

Pobyt rezydencyjny został zorganizowany w ramach Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro we współpracy z OPEN A.I.R. oraz DEPO2015.

Strona z opisem naboru jest dostępna pod tym [linkiem].

WYNIKI NABORU NA REZYDENCJĘ W KOSZYCACH
29.02.2016


Z przyjemnością ogłaszamy, że spośród pięciu aplikacji, które przekazane zostały jury w Koszycach, dyrektorka programu Kosice Artist in Residence – Zuzana Kotikova oraz jego producentka – Petra Houskova zdecydowały się zaprosić na rezydencję Fabiena Lédé. Gratulujemy mu serdecznie, ale też wspólnie z KAIR dziękujemy raz jeszcze wszystkim zainteresowanym! Pozostałe cztery aplikacje, które rozważało koszyckie jury, przygotowali: Kamil DąbrowskiKatarzyna FrankowskaHanna Ilczyszyn i Beata Rojek.  

Fabien Lédé – urodzony we Francji artysta wizualny, scenograf i kurator. Malarz-outsider, fotograf i ilustrator. Wyznawca zasady D.I.Y. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Orleanie oraz Interdisciplinary Printmaking na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu. Założyciel Galerii i Artoteki Nü Köza w Dijon we Francji. Swoje utrzymane w naiwnym stylu prace artysta opisuje kategoriami raw couture i psychodelic electro-pop. Eksplorując marginesy języków artystycznych, konsekwentnie konstruuje swój własny idiom twórczy.

W trakcie dwumiesięcznej rezydencji w Koszycach w kwietniu i maju tego roku Lédé realizować będzie autorski projekt „Paradise Disorder”, dekonstruujący mit raju rozumianego jako przestrzeń harmonii i utożsamianego z równowagą, dobrobytem, symetrią i rozkoszą. Według artysty przestrzeń ta jest raczej wiecznym fantazmatem i konstruktem funkcjonującym w określonych historycznych i kulturowych warunkach. Stanowi ideę utopijną. Lédé zamierza posługiwać się różnorodnymi mediami, takimi jak malarstwo, rysunek, haft, video, fotografia, mash-up i rzeźba. Projekt w całości będzie mieć charakter instalacji multimedialnej. Artysta podejmie próbę dekonstrukcji mitu, korzystając z własnych doświadczeń i wrażliwości twórczej, a także w oparciu o badania nad miejskim krajobrazem Koszyc oraz kulturą tego miasta. Stworzy autorską mitologię, dając wyraz przekonaniu, że kategoria raju odsyła do tego, co niekanoniczne i radykalnie subiektywne. Raj łatwiej poczuć, niż zrozumieć. Wystawa na koniec rezydencji przygotowana zostanie we współpracy z koszycką Galerią DIG.

Strona z opisem naboru jest dostępna pod tym [linkiem].

WYNIKI OBRAD KOMISJI OCENIAJĄCEJ KONKURS DLA NGO I SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH Z WROCŁAWIA I DOLNEGO ŚLĄSKA NA WSPÓŁORGANIZACJĘ REZYDENCJI ARTYSTYCZNEJ
18.02.2016


W dniu 18 lutego 2016 roku odbyły się obrady komisji konkursowej, w której skład weszli: Maja Zabokrzycka – przewodnicząca komisji, Krzysztof Bielaszka – wiceprzewodniczący i sekretarz komisji, Anna Bieliz oraz Martyna Gach – członkowie komisji. W wyniku oceny wniosków do drugiego etapu, tzw. negocjacji, zaproszone zostały następujące organizacje:

- Fundacja Wersja – 183 pkt.,

- Fundacja H/2 – 168 pkt.,

- Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. św. Trójcy w Świdnicy – 162 pkt.,

- Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – 162 pkt.,

- Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza – 162 pkt.

Gratulujemy!

Protokół z obrad komisji dostępny jest: T U T A J

W razie pytań prosimy o kontakt z Anną Bieliz: +48502824410 lub Krzysztofem Bielszką: +48508491842.

KONKURS DLA NGO I SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH Z WROCŁAWIA I DOLNEGO ŚLĄSKA NA WSPÓŁORGANIZACJĘ REZYDENCJI ARTYSTYCZNEJ - NABÓR ZAKOŃCZONY
15.02.2016


14 lutego 2016 zakończył się konkurs dla NGO i spółdzielni socjalnych z Wrocławia i Dolnego Śląska na współorganizację rezydencji artystycznych. Dziękujemy wszystkim organizacjom, które nadesłały swoje zgłoszenia i gratulujemy tym, których projekty zakwalifikowały do dalszego etapu oceny komisji.

W wyniku oceny formalnej wniosków złożonych w drugiej edycji konkursu do oceny komisji konkursowej zakwalifikowało się 16 organizacji:

- Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego,

- Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. św. Trójcy w Świdnicy,

- Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej,

- Fundacja Wersja,

- Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza,

- Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej,

- Fundacja Bente Kahan,

- Fundacja BLIK,

- Stowarzyszenie "Radość Życia",

- Stowarzyszenie SZTUKiSZUM,

- Fundacja Proces Ciągły,

- Fundacja Zero Point,

- Stowarzyszenie Art Clinic,

- Fundacja H/2,

- Stowarzyszenie Garaże Kultury,

- Fundacja na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych.

Komisja, w której skład wchodzą: Maja Zabokrzycka – przewodnicząca komisji, Krzysztof Bielaszka – wiceprzewodniczący i sekretarz komisji, Anna Bieliz oraz Martyna Gach – członkowie komisji, dokona oceny w/w projektów do 21 lutego 2016 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Programu w zakładce „Nabory” najpóźniej do dnia 22 lutego 2016 roku. Przedstawiciele organizacji, które złożyły trzy najwyżej ocenione wnioski (liczba może ulec zwiększeniu w przypadku, gdy na trzecim miejscu znajdą się projekty o takiej samej liczbie punktów), zostaną zaproszeni do negocjacji, w wyniku których do realizacji zostaną skierowane dwa projekty.

Strona z opisem naboru jest dostępna pod tym [linkiem].

NABÓR NA REZYDENCJĘ ARTYSTYCZNĄ W KOSZYCACH ZAMKNIĘTY
14.02.2016


14 lutego zakończyliśmy przyjmować wnioski w naborze na rezydencję artystyczną w Koszycach. Dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia!

W dniach 15-21 lutego komisja we Wrocławiu - na podstawie kryteriów podanych w regulaminie - oceniać będzie wnioski pod kątem merytorycznym. Następnie pięć wniosków, które otrzymają najwyższą punktację, przekazanych zostanie komisji w Koszycach. Wyniki naboru ogłoszone będą 29 lutego.

Skład komisji we Wrocławiu: Alicja Wacowska – przewodnicząca, Berenika Nikodemska – wiceprzewodnicząca i sekretarz komisji oraz Anna Zuber.

Alicja Wacowska
 – absolwentka kulturoznawstwa na specjalizacji komunikacja i media na Uniwersytecie Wrocławskim. Koordynatorka projektów artystycznych i kulturalnych. Specjalistka w zakresie public relations, organizacji wydarzeń, konferencji, warsztatów i wystaw. Zaangażowana w promocję sztuki i designu w Polsce i za granicą. Współpracowała m.in. z Fundacją Avant Art, Sietar Polska, Res Publika. Współtworzyła projekty: PopUp203, Polish Insight Brussels, Sztuka w Biurze, Marki Dolnośląskie - Wzorowe Produkty.

Berenika Nikodemska – koordynatorka Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro.

Anna Zuber – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Ecole nationale supérieure d'art w Bourges we Francji oraz Académie Royale des Beaux Arts w Brukseli. Malarka z wykształcenia. Specjalizuje się w złotnictwie i sitodruku. W swoich pracach łączy rożne techniki i działa na pograniczu wielu dziedzin. Jej ostatnie prace związane są z fotografią, video oraz street artem. Uczestniczyła w wielu wystawach w kraju i za granicą. W ramach Programu A-i-R Wro jesienią zeszłego roku podczas rezydencji w Koszycach zrealizowała projekt "Wszyscy nosimy w sobie obrazy z przeszłości, które przesłaniają nam postrzeganie teraźniejszości".

Strona z opisem naboru jest dostępna pod tym [linkiem].

NABÓR NA REZYDENCJĘ ARTYSTYCZNĄ DO PILZNA ZAKOŃCZONY
7.02.2016


7 lutego 2016 zakończył się nabór wniosków na rezydencję artystyczną do Pilzna. Dziękujemy wszystkim artystom, którzy nadesłali swoje zgłoszenia i gratulujemy tym, których projekty zakwalifikowały do dalszego etapu!

W wyniku oceny formalnej wniosków złożonych w naborze w ramach Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro – Program Polskiego Artysty w Pilznie w ramach współpracy ESK Wrocław 2016 – ESK Pilzno 2015, do oceny komisji konkursowej zakwalifikowała się trójka artystów: Ewa Głowacka, Tomasz Jakub Sysło oraz Janusz Łozowski. Komisja, w której skład weszli: Magdalena Kreis – przewodnicząca komisji, Katarzyna Zielińska – wiceprzewodnicząca komisji oraz Krzysztof Bielaszka – sekretarz komisji, dokona oceny w/w projektów do 14 lutego, po czym dwa najwyżej ocenione projekty do oceny komisji w Pilznie. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 29 lutego 2016 roku.

Strona z opisem naboru jest dostępna pod tym [linkiem].

 
KONKURS NA WSPÓŁORGANIZACJĘ REZYDENCJI ARTYSTYCZNEJ / EDYCJA 1
14.10.2015

Gratulujemy serdecznie Fundacji Teatr Bezdomny zwycięstwa w pierwszej edycji konkursu na współorganizację rezydencji artystycznej!

8.10.2015

W związku z wycofaniem się z konkursu fundacji „Art Transparent” informujemy, że do negocjacji zaproszona została organizacja, która otrzymała w dalszej kolejności najwyższą liczbę punktów Fundacja Spichlerz Kultury.

7.10.2015

Pragniemy poinformować, że w wyniku oceny wniosków przez komisję konkursową, w której skład weszli: Krzysztof Bielaszka – przewodniczący, koordynator A-i-R Wro, Berenika Nikodemska – wiceprzewodnicząca i sekretarz komisji, koordynatorka A-i-R Wro, Natalia Mutor – koordynatorka programu MikroGRANTY, Izabela Duchnowska – menedżerka kultury i Magdalena Skowrońska – kuratorka edukacji w Muzeum Współczesnym Wrocław, do drugiego etapu, tzw. negocjacji, zaproszeni zostali: Fundacja „Art Transparent” z WrocławiaFundacja Teatr Bezdomny ze Świdnicy i Stowarzyszenie Inicjatyw lokalnych, naukowych, innowacyjnych, artystycznych Silnia! z Kłodzka. Gratulujemy!

koszyce02-01NABÓR DLA ARTYSTÓW WIZUALNYCH NA REZYDENCJĘ W KOSZYCACH
21.08.2015

Gratulujemy Annie Zuber, która wybrana została w wyniku naboru i odbędzie dwumiesięczną rezydencję w październiku i listopadzie tego roku w Koszycach! Dziękujemy też raz jeszcze wszystkim za przesłanie zgłoszeń. W przyszłym roku ponownie uruchomimy nabór do Koszyc.

www: news o naborze
www: news o wynikach naboru

San Sebastian poprawa dat-01NABÓR DLA ARTYSTÓW NA REZYDENCJĘ W SAN SEBASTIAN
10.08.2015

Komisja, w której skład weszła Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka (przewodnicząca),Berenika NikodemskaKostas GeorgakopulosMaciej Masztalski i Piotr Czerniawski, na podstawie ocen wniosków oraz rozmów przeprowadzonych z sześciorgiem kandydatów zdecydowała, że do San Sebastian w październiku tego roku na 21-dniową rezydencję udadzą się: Gerard LebikAleksandra Wałaszek i Anna Nosowicz. Komisja wyróżniła też projekt zgłoszony przez Krzysztofa Ćwika. Gratulujemy! Dziękujemy też pozostałym uczestnikom naboru za przesłanie zgłoszeń.

pdf: ogłoszenie o naborze
www: news o wynikach naboru

NABÓR NA REZYDENCJE W RAMACH PROJEKTU MIXMEDIALAB 20.06.2015

Szwajcaria, Hiszpania, Polska, Turcja, Armenia, Włochy, Węgry, Francja, Niemcy oraz Egipt – z tych krajów nadeszły zgłoszenia twórców na pierwszą odsłonę programu rezydencji artystycznych w ramach projektu MixMediaLab, organizowanego przez Fundację Zero Point, Fundację Spichlerz Kultury i Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro. Spośród 34 zgłoszeń kuratorzy poszczególnych sekcji wybrali trzech artystów, którzy w sierpniu ​tego roku będą poznawać i artystycznie przetwarzać obszar Dolnego Śląska. Wybrani rezydenci:​ fotografia – Maciej Kacprzak, street art/urban art – Luca Zamoc, rzeźba – Piotr Twardowski.​

www.punktzero.org

NABÓR DLA ARTYSTÓW Z MIAST PARTNERSKICH WROCŁAWIA / CALL FOR ARTISTS FROM THE PARTNER CITIES OF WROCLAW
20.04.2015

Komisja pod przewodnictwem Katarzyny Młyńczak-Sachs zgodnie wybrała następujących rezydentów: Klaas Burger (Breda), Svea Duwe (Drezno), Fabien Zocco (Lille) i Verena Blok (Breda). Gratulujemy! Raz jeszcze dziękujemy też wszystkim artystom za przesłanie aplikacji i zachęcamy do udziału w kolejnych naborach! Do zobaczenia we Wrocławiu! / The comittee led by Katarzyna Mlynczak-Sachs selected unanimously the following residents: Klaas Burger (Breda), Svea Duwe (Dresden), Fabien Zocco (Lille) and Verena Blok(Breda). Congratulations! One more time we would also like to thank every artist for sending the application and we encourage you to take part in our next calls. See you in Wroclaw!

pdf: ogłoszenie o naborze / call for artists
www: news o wynikach naboru

NABÓR NA REZYDENCJĘ W SAN SEBASTIAN
25.09.2014

Komisja w składziei: Grzegorz Czekański (przewodniczący), Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, Kostas Georgakopulos, Lech Moliński, Maciej Masztalski, Dominika Kawalerowicz i Berenika Nikodemska, zadecydowała, że na trzytygodniową rezydencję w San Sebastian pojadą Magdalena Kreis, Natalia Romaszkan i Ewa Służyńska, autorki projektu „Po drugiej stronie stołu”.

Zespół Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro

Berenika Nikodemska – koordynatorka A-i-R Wro: berenika.nikodemska@wroclaw2016.pl

Krzysztof Bielaszka – koordynator projektów międzynarodowych: krzysztof.bielaszka@wroclaw2016.pl

Anna Bieliz – koordynatorka projektów regionalnych: anna.bieliz@wroclaw2016.pl

Stanisław Abramik – koordynator projektów literackich
i kontakt z mediami: stanislaw.abramik@wroclaw2016.pl

Justyna Głuszenkow – producentka: justyna.gluszenkow@wroclaw2016.pl

Barbara Wińska – sekretarz: rezydencje@wroclaw2016.pl


Telefon: +48 71 7127579

Biuro: ul. Ruska 46b (pierwsze piętro), 50-079 Wrocław

Adres do korespondencji: Biuro Festiwalowe Impart 2016, ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451 Wrocław

Znajdź nas na Facebooku!

Partnerzy i sponsorzy

Dzięki nim to wszystko jest możliwe!

Ładowanie...
Ładowanie...

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail